Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w Białymstoku

AKTUALNOŚCI
52. Konferencja Naukowa „Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych” w Białymstoku

Dzielimy się wiedzą

 

Prezentacja osiągnięć naukowych, wymiana poglądów, doświadczeń i efektów praktycznych, dotyczących przedsięwzięć budowlanych. No i bezpośrednie spotkanie branży – w tym roku, tak szczególnie ważne. Prawie dwustu inżynierów: naukowców i praktyków spotkało się w Białymstoku.

 

Platformą do szerokiej wymiany doświadczeń z zakresu prowadzonych badań naukowych była trzydniowa, cykliczna Konferencja Naukowa „Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych oraz The International Colloquium „Modern Technologies in Construction. Challenges of the 21st Century”, która odbyła się 18-20 października 2021r. w Hotelu Gołębiewski. Konferencja była – przy okazji – częścią obchodów Jubileuszu 70-lecia istnienia Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej. W tegorocznej Konferencji wzięli udział pracownicy wyższych uczelni z kraju i zagranicy, z instytutów naukowych, projektanci, wykonawcy robót budowlanych, producenci materiałów i wyrobów budowlanych oraz specjaliści z dziedziny zarządzania projektami. Podlaską OIIB reprezentował na Konferencji Krzysztof Falkowski, przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. Zakres tematyczny obejmował szeroko pojęte procesy i realizację przedsięwzięć budowlanych, z uwzględnieniem takich zagadnień jak: przygotowanie, programowanie i planowanie inwestycji budowlanych, nowoczesne materiały i technologie w budownictwie, planowanie i realizacja robót budowlanych, w tym automatyzacja i cyfryzacja, problematyka eksploatacji obiektów budowlanych, ekonomika w planowaniu, projektowaniu i realizacji inwestycji budowlanych, wdrażanie i rozwijanie nowoczesnych koncepcji społeczno-gospodarczych w realizacji przedsięwzięć budowlanych, modele i metody naukowe w badaniach problematyki inżynierii procesów budowlanych, wspomaganie podejmowania decyzji w zarządzaniu przedsiębiorstwem i przedsięwzięciem budowlanym.

 

Uroczystości rozpoczęła, witając gości, Nina Szklennik, przewodnicząca białostockiego Oddziału PZITB, jednocześnie przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji oraz Michał Bołtryk, dziekan WBiNŚ PB. Dziekan, w imieniu własnym i Marty Kosior-Kazberuk – rektor uczelni, wyraził zadowolenie z tak licznej frekwencji i złożył podziękowania organizatorom. Przedstawił też w skrócie historię Wydziału – jubilata. Łatwo ją Państwo odnajdziecie w Internecie, przytoczę więc tylko kilka ciekawych liczb. W pierwszym roku funkcjonowania, wydział kształcił 75 studentów, a obecnie jest ich niemal 2 tys. Kadra oceniana jako „bardzo mocna” to: 20 profesorów tytularnych, 40 doktorów habilitowanych, stu adiunktów, kilkunastu asystentów i wykładowców. To największy wydział pebe.

 

Początek spotkania uświetnił występ chóru Politechniki pod dyrekcją prof. Wioletty Miłkowskiej. Mieliśmy okazję usłyszeć i zobaczyć chór w nietypowej odsłonie i z innym, niż zwykle, repertuarem. Chórzyści wystąpili w strojach, nie klasycznych, a bardziej swobodnych wykonując muzykę gospel w towarzystwie zespołu Maksa Fedorova. Partie solowe śpiewała sopranistka, Anna Talarczyk.

 

Po krótkiej przerwie zaczęły się merytoryczne sesje. Odnotuję m.in. forum dyskusyjne nt. Budownictwa 4.0 – innowacyjność drogą do sukcesu na rynku krajowym i zagranicznym. Przygotował je i poprowadził Polski Klaster Budowlany.

 

W drugim dniu konferencji referaty i panele dyskusyjne urozmaiciło otwarte zebranie sekcji Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk. Miało ono uroczystą formę, odbyło się w auli Magna Pałacu Branickich. Rozpoczęło się od gratulacji z okazji urodzin Włodzimierza Martinka, prof. Politechniki Warszawskiej.

 

Następnie uczestnicy wysłuchali wykładu dr. hab. inż. Janusza Krentowskiego, prof. Politechniki Białostockiej na temat technologicznych aspektów rekonstrukcji obiektów po katastrofach budowlanych. Sprawnie poprowadzony wykład zainteresował zebranych. Podsłuchałam, były liczne gratulacje. Cieszymy się razem z panem Januszem, gdyż jest on członkiem Rady Programowej naszego biuletynu. No i my też gratulujemy. Następnie goście zwiedzili wnętrza i ogrody Pałacu Branickich, łącznie z nowoczesnym, multimedialnym muzeum w piwnicy Pałacu.

 

W środę przyszedł czas na podsumowanie obrad i zakończenie konferencji. Prof. dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska Zielina, przewodnicząca Komitetu Naukowego Konferencji, w imieniu wszystkich uczestników wysoko oceniła poziom merytoryczny obrad oraz doskonałą organizację. Przypomnę, że Konferencja miała się odbyć w hotelu Żubrówka w Białowieży, a dwa tygodnie przed konferencją, organizatorzy byli zmuszeni zmienić plany z powodu ogłoszenia stanu wyjątkowego w pasie przygranicznym Polski wschodniej.

 

W konferencji wziął udział dr inż. Adam Baryłka – dyrektor Departametu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Wiele osób uczestniczy w konferencji cyklicznie, jak np. Jacek Zabielski, prodziekan ds rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zapytaliśmy go o wrażenia.

 

– Kolejny raz na konferencji organizowanej przez WBiNŚ PB – mówi. – Tegoroczne spotkanie jest szczególnie ważne. Spotykamy się bowiem po ponad roku izolacji. Przywraca nam ono normalność, przywraca szansę bezpośredniej wymiany doświadczeń, porozmawiania o wspólnych działaniach, o tym, co realizujemy w poszczególnych jednostkach akademickich. Co się zmieniło, co możemy wprowadzić, jak unowocześnić naszą ofertę kształcenia. Jak rozwijać nasze badania w zakresie inżynierii przedsięwzięć budowanych. W imieniu całego środowiska akademickiego UW-M (a przyjechaliśmy ośmioosobową grupą) bardzo dziękuję za zaproszenie.

 

Przypomnijmy, iż gospodarzem 52 . Konferencji jest WBiNŚ PB, a współorganizatorami PZITB Oddział w Białymstoku oraz Polski Klaster Budowlany.

 

BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA PODLASIA

AUTOR: BARBARA KLEM

 

 

52. Konferencja Naukowa Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych w Białymstoku / Przegląd Budowlany

 

 

Zapraszamy również na stronę internetową konferencji:

 

www.ipb2021.pb.edu.pl

 

 

 

 

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Oddział w Białymstoku

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2, pok.204

15-950 Białystok

 

NIP: 542-10-00-738, REGON: 050005056

 

Deklaracja Członkowska (pdf)

 

tel./fax: +48 85 742 04 81

tel. kom. +48/ 881 966 223

e-mail: pzitb@bialystok.enot.pl