Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w Białymstoku

Projekty UE

 

Wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

 

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Białymstoku w 2021 roku realizował projekt p.t. „Wsparcie utrzymania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa w sytuacji znaczącego spadku obrotów na skutek COVID-19” w ramach działania 1.4. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa. Projekt dotyczył wsparcia na kapitał obrotowy przedsiębiorstw, które znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19.

 

 

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Oddział w Białymstoku

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2, pok.204

15-950 Białystok

 

NIP: 542-10-00-738, REGON: 0500050562

 

Deklaracja Członkowska (pdf)

 

tel./fax: +48 85 742 04 81

tel. kom. +48/ 881 966 223

e-mail: pzitb@bialystok.enot.pl