Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w Białymstoku

AKTUALNOŚCI
Jubileusz 65-lecia WBiIŚ

REKTOR POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

 

zaprasza na

 

UROCZYSTE POSIEDZENIE SENATU POŚWIĘCONE

JUBILEUSZOWI 65-LECIA WBiIŚ

 

22 czerwca 2016r. (środa)

godz. 11:00

 

INNO-EKO-TECH

Innowacyjne Centrum Dydaktyczno - Badawcze Alternatywnych Źródeł Energii,

Budownictwa Energooszczędnego i Ochrony Środowiska Politechniki Białostockiej

ul. Wiejska 45E w Białymstoku (wejście od ulicy Świerkowej)

 

 

 

 

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Oddział w Białymstoku

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2, pok.204

15-950 Białystok

 

NIP: 542-10-00-738, REGON: 0500050562

 

Deklaracja Członkowska (pdf)

 

tel./fax: +48 85 742 04 81

tel. kom. +48/ 881 966 223

e-mail: pzitb@bialystok.enot.pl