Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w Białymstoku

AKTUALNOŚCI
XXXII Krajowa Narada Seniorów - relacja

28-30 maja 2019 roku w hotelu BOSiR w Białymstoku odbyła się XXXII Krajowa Narada Seniorów Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, której inicjatorem było Prezydium GKS PZITB. W naradzie uczestniczyły 24 osoby z 16 Kół Seniorów PZITB, z Oddziałów: Bielsko Biała, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Toruń, Warszawa, Wrocław oraz gospodarze narady z Białegostoku i zaproszeni goście. W PZITB działają 22 Koła Seniorów przy swoich oddziałach.

 

Przed rozpoczęciem obrad uczestnicy XXXII Krajowej Narady Seniorów PZITB wzięli udział w dwugodzinnym spacerze po Parku Zwierzynieckim, na którego skraju znajduje się cmentarz wojskowy łączący m. in. żołnierzy poległych w latach 1919-1920 i 1939-1945, znanych z nazwiska i tych z napisem na krzyżu „żołnierz nieznany”. Podczas spaceru obejrzano również Pomnik Konstytucji 3-go Maja - zielony pomnik przyrody w Białymstoku umiejscowiony na terenie Lasu Zwierzynieckiego, upamiętniający fakt odzyskania przez Polskę niepodległości, a także symbol wolności Polski – Konstytucję 3 Maja. Kolejnym elementem spaceru było obejrzenie ogrodu zoologicznego (Akcentu ZOO), położonego w strefie Zwierzyńca. Następnie grupa udała się do hotelu na obiad, po którym w dalszej części Narady zwiedzano Operę i Filharmonię Podlaską – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku.

 

Po powrocie z OiFP – ECS uczestnicy XXXII Krajowej Narady Seniorów PZITB udali się do sali konferencyjnej na obrady.

 

Uroczystego otwarcia obrad dokonał Kol. Stanisław Skorulski - Przewodniczący Koła Seniorów Oddziału PZITB w Białymstoku, jednocześnie witając uczestników oraz władze Głównej Komisji Seniorów, a także zaproszonych Gości.

 

Podczas Narady kolejno głos zabrali:

 • Kol. Waldemar Orłowski – Przewodniczący Oddziału PZITB w Białymstoku, który w imieniu Zarządu Oddziału oraz własnym życzył uczestnikom pomyślnych i owocnych obrad a także miłego pobytu w Białymstoku serdecznie witając wszystkich uczestników Narady. Jednocześnie zapoznał obecnych z kierunkami działalności Oddziału PZITB w Białymstoku. Do najważniejszych dziedzin aktywności Oddziału należą m.in. kursy przygotowawcze do egzaminu na uprawnienia budowlane, które są organizowane dwa razy do roku, Warsztaty Inżynierskie PZITB, Akademia Bezpieczeństwa w Budownictwie, seminaria i konferencje szkoleniowe z cyklu „Nowoczesne Technologie w Budownictwie – wyzwania XXI wieku” oraz konkursy „BUDOWA ROKU w Regionie Północno – Wschodnim” oraz „Najlepsze Prace Dyplomowe Absolwentów Studiów Wyższych Kierunku BUDOWNICTWO”, organizowane przez białostocki Oddział PZITB już od 25 lat. Kol. Waldemar Orłowski poinformował również zebranych o tym, że lipcu 2018 roku Oddział PZITB w Białymstoku po raz pierwszy realizował ogólnopolski projekt dotyczący działalności Kół Młodej Kadry PZITB pn. „WORKCAMP”. W tym przedsięwzięciu brali udział również Seniorzy z białostockiego Koła Seniorów PZITB, aktywnie włączając się w pomoc i instruktaż związany z prawidłowością wykonania prac remontowo – budowlanych przez uczestników zadania biorących udział w remoncie wybranej do projektu placówki. Następnie Kol. Waldemar Orłowski przedstawił obecnym plany na najbliższą przyszłość, związane z obchodami Jubileuszu 70-lecia Oddziału PZITB w Białymstoku, które są planowane na październik b.r.
 • Kol. Krzysztof Falkowski - Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, który w swojej wypowiedzi poinformował zebranych zebranych o przebiegu współpracy Podlaskiej Izby inżynierów Budownictwa z Oddziałem Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Białymstoku, a w szczególności w zakresie szkoleń i konferencji szkoleniowych, które są organizowane przez białostocki Oddział PZITB przy współpracy z Podlaską OIIB, co jest ważnym punktem aktywności i stanowi poniekąd wspólny cel zarówno PZITB, jak i PIIB, gdyż działalność szkoleniową i podnoszenie kwalifikacji swoich członków mamy zapisaną w naszych Statutach.
 • Kol. Teresa Lipska – Przewodnicząca Głównej Komisji Seniorów, która podziękowała za podjęcie się trudu zorganizowania po raz kolejny Krajowej Narady Seniorów przez Oddział w Białymstoku.

 

Następnie, w dalszej części Narady Kol. Teresa Lipska oraz Kol. Waldemar Orłowski wspólnie wręczyli nagrody i wyróżnienia nadane w konkursie organizowanym pod patronatem Przewodniczącego PZITB – Ryszarda Trykosko przez Prezydium Głównej Komisji Seniorów PZITB pn. „Wspomnienia Seniora PZITB”. Osoby nagrodzone w powyższym Konkursie to:

 • Kol. Józef Szkwarek z Oddziału w Szczecinie – otrzymał II nagrodę za pracę pt. „Zostawiłem kawałek serca w wielkiej płycie”; nagrodę odebrała pośmiertnie żona nagrodzonego Seniora, która również dokończyła nagrodzoną pracę przerwaną przez śmierć Laureata,
 • Kol. Ireneusz Trzciński z Oddziału PZITB w Bydgoszczy – otrzymał wyróżnienie za pracę pt. „Co nam zostało”,
 • Kol. Lech Grabowski z Oddziału PZITB w Olsztynie – otrzymał wyróżnienie za pracę pt. „Wspomnienie Seniora”,
 • Kol. Mirosława Jędraszak z Oddziału PZITB w Poznaniu - otrzymała wyróżnienie za pracę pt. ”Inżynierka”; wyróżnienie w imieniu Laureatki Konkursu odebrał Kol. Korneliusz Korcz.

 

Po wręczeniu nagród i wyróżnień zrobiono pamiątkowe zdjęcie Laureatom Konkursu.

 

Kolejnym punktem obrad było wręczenie pamiątkowych dyplomów osobom, które po raz trzeci uczestniczą w Krajowej Naradzie Seniorów organizowanej przez Oddział PZITB w Białymstoku. Wśród wyróżnionych osób znalazły się:

 • Kol. Teresa Lipska z Oddziału PZITB w Toruniu,
 • Kol. Marianna Morgiewicz – Czuper z Oddziału PZITB we Wrocławiu,
 • Kol. Władysław Podsiadły z Oddziału PZITB w Gdańsku,
 • Kol. Ireneusz Trzciński z Oddziału PZITB w Bydgoszczy,
 • Kol. Korneliusz Korcz z Oddziału PZITB w Poznaniu.

 

Pierwszy dzień obrad zakończono uroczystą kolacją koleżeńską, przed którą uczestnikom Narady wręczono materiały konferencyjne zawierające m.in. Biuletyn Informacyjny Koła Seniorów Oddziału PZITB w Białymstoku obrazujący pracę przedmiotowego Koła na przestrzeni 43. lat istnienia oraz symboliczne „gościńce” z podlaskiej ziemi. Następnie uczestnicy Narady udali się na wieczorny spacer po parku miejskim „Planty”.

 

Drugiego dnia narady nastąpił wyjazd autokarem uczestników do zespołu pałacowo – parkowego Branickich. Zwiedzanie „Szlaku Rodu Branickich” uczestnicy XXXII Krajowej Narady Seniorów rozpoczęli od Pałacyku gościnnego Branickich – zbudowanego w połowie XVIII wieku (ok. roku 1771) w stylu barokowym, prawdopodobnie według projektu Jana Zygmunta Deybela. Obecnie znajduje się tu Urząd Stanu Cywilnego, zwany Pałacem Ślubów. Budynek służy także Prezydentowi Białegostoku do celów reprezentacyjnych.

 

Następnym etapem wycieczki było zwiedzanie Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, które zlokalizowane jest w głównej siedzibie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku – dawnym Pałacu Branickich będącym jedną z najciekawszych barokowych rezydencji Europy Środkowo-Wschodniej, opatrzonym w XVIII wieku mianem „Polskiego Wersalu”. Po zwiedzeniu Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB oraz obejrzeniu reprezentacyjnych wnętrz pałacowych siedziby rodu Branickich uczestnicy Narady spacerując po pałacowym parku udali się z przewodnikiem do Zespołu Katedralnego Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, składającego się z dwóch budowli. Późnorenesansowy stary kościół jest najstarszym zabytkiem w Białymstoku. Spoczęły w nim serca Stefana Mikołaja i Jana Klemensa Branickich, a w podziemnej krypcie – ciało wdowy po hetmanie – Izabeli Branickiej. Neogotycką część kościoła z czerwonej cegły wzniesiono w latach 1900-1905.

 

Kolejny etap zwiedzania objął: Klasztor Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, Zbrojownię – Cekhauz (obecnie siedziba Archiwum Państwowego), dawną austerię (obecnie mieści się tu restauracja Astoria), ratusz (w czasach współczesnych mieści się tu główna siedziba Muzeum Podlaskiego w Białymstoku).

 

Po zapoznaniu się z zabytkami związanymi z rodem Branickich w Białymstoku nastąpił przejazd do Choroszczy, gdzie w letniej rezydencji Branickich zwiedzono Muzeum Wnętrz Pałacowych – Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

 

W drodze powrotnej do Białegostoku uczestnicy Zjazdu przyjechali do pięknego Dworku Czarneckiego, gdzie po obiedzie odbyły się obrady uczestników Narady.

 

Obrady otworzył Kol. Stanisław Skorulski - Przewodniczący Koła Seniorów Oddziału PZITB w Białymstoku, zwracając się do obecnych z prośbą, aby Seniorzy z poszczególnych Oddziałów przedstawili krótkie sprawozdania z aktywności w swoich macierzystych Kołach Seniorów.

 

Następnie wg. porządku alfabetycznego wszyscy uczestnicy Narady prezentowali kolejno działalność Kół Seniorów działających w konkretnych Oddziałach PZITB. W ramach dyskusji zaprezentowali się przedstawiciele wszystkich Kół Seniorów uczestniczących w XXXII Krajowej Naradzie Seniorów PZITB. W większości Kół Seniorów współpraca z Zarządem Oddziału układa się na dobrym poziomie, niektóre Koła współpracują również z Młodą Kadrą (Kołami Młodych) PZITB działającą w ramach ich Oddziałów. W wypowiedziach zwracano również uwagę na trudności finansowe niektórych Oddziałów, co ma wpływ na funkcjonowanie poszczególnych Kół oraz możliwość delegowania swoich przedstawicieli do udziału w Krajowych Naradach Seniorów. Uczestnicy Narady zwracali również uwagę na niedogodności w działalności stowarzyszeniowej związane z wiekiem i stanem zdrowia Członków Kół Seniorów oraz brakiem możliwości naboru nowych Członków. Jednakże wszyscy wypowiadający się prelegenci podkreślali regularność zebrań, uczestniczenie w organizacji szkoleń oraz innych przedsięwzięć podejmowanych w Oddziałach PZITB (np. udział w pracach Komisji Konkursowych konkursów „na najlepsze prace dyplomowe”), reprezentację przedstawicieli Kół Seniorów w Zarządach Oddziału, spotkania z Kołami Młodych oraz możliwość pomocy materialnej z funduszu pomocy koleżeńskiej. Zebrania ogólne w Kołach mają zazwyczaj charakter towarzyski, zdarzają się również prelekcje techniczne lub pokazy filmów czy slajdów. Koła Seniorów starają się również organizować w okresie wiosenno - letnim doroczne wycieczki techniczno - rekreacyjne integrujące Członków Kół Seniorów. Na uwagę zasługuje również organizowanie spotkań, na których wręczane są dyplomy i upominki w postaci książek z okazji długoletniej przynależności do PZITB (50, 55 czy 60 lat) oraz z okazji ukończenia 75, 80, 85 czy 90 lat życia.

 

Po wystąpieniach przedstawicieli poszczególnych Kół Seniorów głos zabrała Kol. Teresa Lipska – Przewodnicząca Głównej Komisji Seniorów dokonując podsumowania obrad podziękowała obecnym za wystąpienia oraz zwróciła się do Seniorów z prośbą o kontynuowanie działalności w Kołach Seniorów. Wspomniała również Seniorów, którzy w poprzednich latach pracowali w Głównej Komisji Seniorów oraz regularnie uczestniczyli w Krajowych Naradach Seniorów, ale teraz ze względu na wiek bądź na stan zdrowia nie mogą z nami być. Dla tych osób przygotowano pamiątkowe pocztówki podpisane przez wszystkich uczestników Narady. Na zakończenie obrad obecni uczcili 1 minutą ciszy śmierć Kolegów ze wszystkich Oddziałów, którzy w ostatnim roku odeszli na „wieczną wartę”.

 

Po zakończeniu obrad wieczór upłynął wszystkim bardzo miło przy dźwiękach muzyki, śpiewie i tańcach.

 

Trzeci dzień obrad otworzył Stanisław Skorulski. Powołana Komisja Uchwał i Wniosków XXXII Krajowej Narady Seniorów w Białymstoku opracowała i poddała pod głosowanie wnioski uczestników dotyczące:

 • współodpowiedzialności za jakość inwestycji i robót budowlanych instytucjonalnych wykonawców,
 • ustalenia statusu seniora z chwilą ukończenia 60 lat,
 • możliwości wykonywania opinii technicznych, ekspertyz budowlanych przez osoby posiadające tytuł rzeczoznawcy budowlanego bez konieczności przynależności do PIIB,
 • współpracy seniorów z Kołami Młodych w ramach projektu Workcamp,
 • wprowadzenie racjonalnych składek członkowskich i opłat ubezpieczeniowych w PIIB,
 • obniżenie wysokości składek członkowskich i ubezpieczeniowych w PIIB dla seniorów.

 

Następnie Stanisław Skorulski z Oddziału PZITB w Białymstoku, który miał zaszczyt otwierać XXXII Krajową Naradę Seniorów PZITB, dokonał jej zamknięcia. Dziękowano organizatorom za wzorowe przygotowanie narady, zaangażowanie przy realizacji tak ważnego i niełatwego zadania. Jerzy Obolewicz w imieniu własnym i Zarządu Oddziału PZITB w Białymstoku podziękował uczestnikom narady za przybycie i aktywne uczestnictwo w konferencji. Z ramienia ZG PZITB w konferencji uczestniczyła Katarzyna Zysk. Na zakończenie zabrała głos Teresa Lipska, która podziękowała za sprawny przebieg i organizację narady, za wiele wniosków i szybkie głosowanie nad ich przyjęciem. Wyraziła nadzieję, że przyszłoroczna XXXIII KNS, która odbędzie się w Częstochowie, będzie równie udana i owocna. Po zakończeniu obrad uczestnicy narady udali się na wspólne zwiedzanie Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej, a po jej zakończeniu wrócili do hotelu, gdzie po obiedzie złożono wpisy do pamiątkowej kroniki Oddziału PZITB w Białymstoku.

 

 

 

 

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Oddział w Białymstoku

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2, pok.204

15-950 Białystok

 

NIP: 542-10-00-738, REGON: 050005056

 

Deklaracja Członkowska (pdf)

 

tel./fax: +48 85 742 04 81

tel. kom. +48/ 881 966 223

e-mail: pzitb@bialystok.enot.pl