Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w Białymstoku

AKTUALNOŚCI
I Międzynarodowa Konferencja APB

Serdecznie zapraszamy na I Międzynarodową Konferencję

 

AKTUALNE PROBLEMY BADAWCZE MATERIAŁÓW, TECHNOLOGII I ORGANIZACJI BUDOWNICTWA W UJĘCIU TRANSGRANICZNYM która odbędzie się na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej 22-23 czerwca 2016 roku.

 

TERMINU NADSYŁANIA KART ZGŁOSZENIA DO 29 LUTEGO 2016 r.

 

Prosimy wysyłać karty zgłoszeniowe na adres: wb.apb@pb.edu.pl

 

Informacje o konferencji na stronie: apb.wb.pb.edu.pl

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

 • Komunikat (pdf)
 • Karta zgłoszenia (doc)
 •  

   

  Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

  Oddział w Białymstoku

  ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2, pok.204

  15-950 Białystok

   

  NIP: 542-10-00-738, REGON: 050005056

   

  Deklaracja Członkowska (pdf)

   

  tel./fax: +48 85 742 04 81

  tel. kom. +48/ 881 966 223

  e-mail: pzitb@bialystok.enot.pl