Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w Białymstoku

KOŁO MŁODYCH
II Seminarium Kół Naukowych Politechniki Białostockiej

Wraz z początkiem nowego roku, a dokładniej 25.01.2017r. na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej odbyło się II Seminarium Kół Naukowych PB, w którym czynny udział wzięli także członkowie Koła Młodych PZITB. Było to spotkanie, zorganizowane w ramach współpracy Koła Młodych PZITB, Koła Naukowego ROLKA oraz Koła Naukowego Leśników ZWL PB w Hajnówce. Seminarium rozpoczęła Prodziekan WBiIŚ, Pani dr Jolanta Piekut wykładem "Dlaczego miód jest słodki?". Następnie Pan dr inż. Marcin Orłowski opowiedział zebranym o diagramach Voronoi oraz ich praktycznym zastosowaniu zwłaszcza w budownictwie. Dalsza część seminarium należała już do studentów. Głos zabrali przedstawiciele Kół Naukowych poruszając tematykę z zakresu nowoczesnych technologii w rolnictwie, ciekawych zagadnień z dziedziny leśnictwa i nowoczesnych technologii w budownictwie. Spotkanie dopełniła wystawa posterów. Koło Młodych PZITB przedstawiło na seminarium:

- prezentacje naukowe:

  • Trzcinobeton - najnowsze, ekologiczne technologie budownictwa lądowego – Patrycja Pełszyńska
  • Zbrojenie niekonwencjonalne – Patrycja Białojan i Michał Dec
  • Domy z konopii – inż. Urszula Prymaka i Karolina Sasinowska

- postery:

  • Mosty ruchome - Monika Bugajewicz,Kevin Bujnarowski
  • Żyjące budynki - Paulina Kozłowska, Eliza Kuczyńska i Marta Kotomska
  • Drewno klejone -Adam Janucik, Paweł Szymborewicz, Rafał Szpica
  • Izolacje próżniowe - Sara Zadykowicz, Krzysztof Zając
  • Technologia BIM – Ula Zawadka, Piotr Kotyński, Marcin Woźniak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Oddział w Białymstoku

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2, pok.204

15-950 Białystok

 

NIP: 542-10-00-738, REGON: 050005056

 

Deklaracja Członkowska (pdf)

 

tel./fax: +48 85 742 04 81

tel. kom. +48/ 881 966 223

e-mail: pzitb@bialystok.enot.pl