Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w Białymstoku

AKTUALNOŚCI
Jubileusz 70-lecia Oddziału PZITB w Białymstoku - relacja
Jubileusz 70-lecia Oddziału PZITB w Białymstoku

 

24 października b.r. w sali konferencyjnej Naczelnej Organizacji Technicznej w Białymstoku białostoccy inżynierowie i technicy budowlani świętowali podwójny jubileusz, którym było 85-lecie Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz 70-lecie utworzenia Oddziału PZiTB w Białymstoku. W uroczystości wzięli udział członkowie i sympatycy Stowarzyszenia, władze Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej, władze FSNT NOT w Białymstoku i FSNT NOT w Łomży, przedstawiciele firm wykonawczych a także przedstawiciele innych Stowarzyszeń sfederowanych w FSNT NOT. Uroczystość uświetnili również swoją obecnością Marszałek Województwa Podlaskiego Pan Artur Kosicki i Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku Pan Adam Musiuk. Po powitaniu gości, okolicznościowych przemówieniach oraz życzeniach wytrwałości w działaniu zaprezentowano historię Związku ilustrowaną filmem oraz prezentacją graficzną. Na wniosek władz Oddziału zasłużonym członkom Stowarzyszenia wręczono odznaczenia. Złotą honorową odznakę PZITB z diamentem otrzymała Ewa Łotowska. Złote honorowe odznaki PZITB wręczono: Barbarze Sadowskiej-Buraczewskiej, Agnieszce Jabłońskiej-Krysiewicz, Barbarze Białobrzeskiej i Jerzemu Obolewiczowi. Srebrne honorowe odznaki PZITB otrzymali: Katarzyna Zabielska-Adamska, Maria Sulewska, Teresa Usarewicz oraz Konstanty Ptaszyński. Godnością „Zasłużony Senior PZITB” uhonorowano: Zygmunta Milewskiego, Ryszarda Dobrowolskiego, Waldemara Święcickiego i Kryspina Białopotockiego.

 

Podczas jubileuszowej uroczystości odbyła się również gala laureatów Konkursu „Budowa Roku 2017-2018 w Regionie Północno-Wschodnim” zorganizowana przez Białostocki Oddział PZITB. W Konkursie po raz kolejny o miano najlepszych ubiegały się obiekty, zrealizowane i zgłoszone przez firmy budowlane działające w regionie północno - wschodniej Polski. Zgłoszeń do Konkursu można było dokonywać w siedmiu kategoriach.

 

W Konkursie nagrodzono złotymi statuetkami następujące białostockie firmy wykonawcze:

  • P.B. JAZ-BUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. za realizację inwestycji „Nowa Młynowa” w Białymstoku,
  • P.P.U. „MARK – BUD” za realizację budynku przemysłowego fabryki okien z częścią socjalną i administracyjną wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Łomży,
  • AKCESS Starosta i Wspólnicy S.J. za przebudowę i termomodernizację dawnej szkoły podstawowej w celu otwarcia ośrodka rekolekcyjnego wraz z kaplicą w Bogdankach oraz budowę gminnego przedszkola Grabówce.

 

Wśród nagrodzonych inwestycji znalazła się również konwersja kotła węglowego typ WR-25 na paliwo gazowe w Ciepłowni Zachód Enea Ciepło sp. z o. o. w Białymstoku, zrealizowana przez firmę ZAMER Zdzisław Żuromski Spółka Komandytowa w Kraszewie k. Lidzbarka Warmińskiego.

 

Zwycięzcy Konkursu zostali również uhonorowani pucharami ufundowanymi przez Wojewodę Podlaskiego – Bohdana Paszkowskiego oraz Tadeusza Truskolaskiego - Prezydenta Miasta Białegostoku, które laureatom Konkursu wręczały Panie: Ewa Welc - Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Anna Orłowska – Dyrektor Departamentu Architektury Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

 

Jednym z punktów programu było również ogłoszenie wyników Konkursu „Najlepsze prace dyplomowe absolwentów studiów wyższych kierunku BUDOWNICTWO” organizowanego przy współpracy Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (Oddział w Białymstoku), Politechniki Białostockiej, Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP (Oddział w Białymstoku). Celem tego konkursu jest inspirowanie twórczych postaw dyplomantów w rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów z zakresu szeroko pojętego budownictwa. Prace dyplomowe nagradzane są w następujących specjalnościach: konstrukcje budowlane i inżynierskie, konstrukcje budowlane, budownictwo komunikacyjne, budownictwo ogólne, budownictwo pasywne.

 

Do tegorocznej edycji Konkursu zostało zgłoszonych ogółem 16. prac dyplomowych. Komisja Konkursowa składająca się z naukowców, praktyków oraz przedstawicieli władz samorządowych, nadzoru budowlanego oraz przedsiębiorstw wykonawczych postanowiła przyznać 4 nagrody i 9 wyróżnień. Nagrodzono następujące prace dyplomowe magisterskie i inżynierskie:

  • „Projekt konstrukcji przekrycia pływalni miejskiej”, autor pracy: mgr inż. Anna Małgorzata Cwalina, promotor pracy: dr hab. inż. Jolanta Anna Prusiel,
  • „Wariantowe posadowienie budynku wielorodzinnego w skomplikowanych warunkach gruntowo-wodnych”, autor pracy: mgr inż. Tomasz Chomczuk, promotor pracy: dr hab. inż. Katarzyna Zabielska – Adamska, prof. nzw.,
  • „Wariantowy projekt żelbetowego zbiornika fermentacyjnego biogazowi”, autor: mgr inż. Sylwia Kulik, promotor pracy: dr inż. Mariusz Gnatowski,
  • „Projekt konstrukcji garażu wielokondygnacyjnego”, autor pracy: inż. Jan Klimasara, promotor pracy: dr inż. Mariusz Gnatowski.

 

Komisja Konkursowa wyróżniła sześć prac magisterskich i trzy prace inżynierskie. Autorzy wyróżnionych prac dyplomowych: mgr inż. Adam Ramotowski, mgr inż. Marcin Woźniak, mgr inż. Patryk Krynicki, mgr inż. Maksymilian Kałęka, mgr inż. Mateusz Oksimowicz, mgr inż. Hubert Malinowski, inż. Tomasz Staszkiewicz, inż. Kornel Kuczyński, inż. Mariusz Jaffke.

 

Laureaci Konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, prenumeratę „Przeglądu Budowlanego” na 2020 rok oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Wydawnictwo Naukowe PWN i Firmę ATHENASOFT sp. z o. o.

 

Jubileuszowe uroczystości zakończył kameralny „wieczór inżynierski”, zorganizowany dla członków i przyjaciół PZITB. Podczas całej uroczystości trwała zbiórka pieniędzy na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Białymstoku, które prowadzi domowe i stacjonarne hospicjum dla dorosłych. Wspieranie potrzebujących stało się już tradycją imprez, organizowanych przez Związek. Podczas jednej z poprzednich edycji konkursu realizacja pod nazwą przebudowa i dobudowa hospicjum przy ul. Sobieskiego 1 w Białymstoku otrzymała w konkursie nagrodę specjalną. Odbyła się wtedy pierwsza kwesta na rzecz Towarzystwa.

 

Obchody 70-lecia białostockiego Oddziału PZITB zamknęła okolicznościowa wystawa „Budownictwo w Polsce poprzez stulecie” zorganizowana pod patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

 

 

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Oddział w Białymstoku

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2, pok.204

15-950 Białystok

 

NIP: 542-10-00-738, REGON: 050005056

 

Deklaracja Członkowska (pdf)

 

tel./fax: +48 85 742 04 81

tel. kom. +48/ 881 966 223

e-mail: pzitb@bialystok.enot.pl