Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w Białymstoku

AKTUALNOŚCI
Konkurs Budowa Roku 2015 - zestawienie obiektów

ZESTAWIENIE OBIEKTÓW ZGŁOSZONYCH DO KONKURSU „BUDOWA ROKU 2015 w Regionie Północno – Wschodnim”

 

 

L.p.

 

Zgłaszający

 

 

 

Obiekt

 

1.

P.B. BUDPOL sp. z o. o.

ul. Nowowarszawska lok. 1

15-206 Białystok

Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku biurowo - handlowego na działce nr 1668 położonej przy ul. Suraskiej 1 w Białymstoku

 

2.

„P.P.U.H. Kombinat Budowlany” Sp. z o. o.

ul. Legionowa 14/16

15-099 Białystok

Budynek mieszkalny wielorodzinny „Apartamenty Zwierzyniec” z garażami podziemnymi w Białymstoku przy ul. Kawaleryjskiej 3

 

3.

AKCESS Starosta i Wspólnicy S.J.

ul. Radzymińska 14

15-863 Białystok

Budynek III Komisariatu Policji przy ulicy Wrocławskiej 51 A w Białymstoku

 

4.

P.P.U. MARK – BUD sp. z o. o.

ul. Lipowa 24

15-427 Białystok

Hala magazynowa z częścią biurowo – socjalną oraz infrastrukturą techniczną i drogową w Koluszkach przy ulicy Nasiennej (nr ewidencyjny działki 38/19)

 

5.

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE GRYC BUDOWNICTWO BARTŁOMIEJ GRYC

ul. Warszawska 43 lok. 402

15-062 Białystok

Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej na przebudowę budynku przy ulicy Św. A. Boboli 5 w Białymstoku na potrzeby placówki opiekuńczo – wychowawczej z zastosowaniem technologii opartych o odnawialne źródła energii z zagospodarowaniem terenu i wykonaniem wszystkich prac budowlano – montażowych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Oddział w Białymstoku

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2, pok.204

15-950 Białystok

 

NIP: 542-10-00-738, REGON: 0500050562

 

Deklaracja Członkowska (pdf)

 

tel./fax: +48 85 742 04 81

tel. kom. +48/ 881 966 223

e-mail: pzitb@bialystok.enot.pl