Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w Białymstoku

Konkurs Budowa Roku w Regionie Północno - Wschodnim Konkurs Budowa Roku w Regionie Północno - Wschodnim

ZESTAWIENIE OBIEKTÓW ZGŁOSZONYCH DO KONKURSU

 

BUDOWA ROKU 2019 - 2020 w Regionie Północno - Wschodnim

 

L.p.

Zgłaszający

Obiekt

Grupa I Budownictwo mieszkaniowe

Kategoria: Budynki wielorodzinne

1.

Kalter Sp. z o. o.

ul. Augustowska 8

15-218 Białystok

Inwestycja „MOJA MŁYNOWA”, na którą składa się budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami usługowymi w parterze, parkingiem podziemnym, murami oporowymi i zagospodarowaniem terenu, przy ulicy Młynowej 46, 15-404 Białystok

2.

Przedsiębiorstwo Budowlane
JAZ-BUD Sp. z o. o.

ul. Świętokrzyska 3

15-843 Białystok

Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami, garażem podziemnym przy ul. Wierzbowej 2 w Białymstoku – „Wierzbowa Park”

3.

Miasto Łomża

Urząd Miejski

ul. Stary Rynek 14

18-400 Łomża

Termomodernizacja i roboty budowlane w Kamienicy przy ul. Wojska Polskiego 15/17 w Łomży w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w mieście Łomża (ZSS, PP nr 9, kamienica ul. Wojska Polskiego 15/17)

4.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „MARK – BUD” Sp. z o. o.
ul. Lipowa 24

15-427 Białystok

Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażami i zagospodarowaniem terenu przy ulicy Jana Kochanowskiego 20 w Białymstoku

Grupa I Budownictwo mieszkaniowe

Kategoria: Zespoły budynków wielorodzinnych

5.

FIRMA R/S BUDOWNICTWO
ROBERT SKRZYPKOWSKI

ul. Składowa 7, lok. 109

15-399 Białystok

Apartamenty Jagiellońskie ul. Jurowiecka 15,17, 19,21 w Białymstoku

Grupa II Budownictwo przemysłowe (hale produkcyjne, magazyny, itp.)

6.

STRABAG Sp. z o. o.

ul. Parzniewska 10,
05-800 Pruszków

Budowa nowego Centrum Logistycznego Palisander przy ul. Zaczerlańskiej 17 w Choroszczy, obejmująca: budynek biurowo – socjalny, halę napraw z magazynem i myjnią oraz wiatą odbiorów wraz z infrastrukturą techniczną, murami oporowymi, placem składowym, naziemnym otwartym zbiornikiem p.poż. i retencyjnym na deszczówkę o pojemności 560 m3, dwoma zbiornikami szczelnymi na nieczystości sanitarne o pojemności 9,8 m3, dwoma zbiornikami podziemnymi na gaz płynny o pojemności 6,7 m3 każdy, wewnętrzną i zewnętrzną instalacją gazową wraz z 85 miejscami postojowymi i zagospodarowaniem terenu.

Grupa IV Budownictwo inżynieryjne (oczyszczalnie ścieków itp.)

7.

"FADBET" SPÓŁKA AKCYJNA

ul. 42 Pułku Piechoty 46

15-181 Białystok

Budowa trzeciego pulsatora na terenie Wydziału Produkcji Wody w Pietraszach ul. Wysockiego 160, 15-126 Białystok

Grupa IV Obiekty użyteczności publicznej (szkoły, urzędy, szpitale, muzea, archiwa, obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty handlowe i usługowe)

8.

BUDIMEX S.A.

ul. Siedmiogrodzka 9

01-204 Warszawa

Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku ul. Węglowa 1, 15-121 Białystok

9.

AKCESS Starosta i Wspólnicy sp. j.

ul. Radzymińska 14

15-863 Białystok

Budowa budynku administracyjno–magazynowo-garażowego wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury zewnętrznej przy ul. Hajnowskiej 8/10 w Białymstoku

Grupa IV Obiekty użyteczności publicznej (szkoły, urzędy, szpitale, muzea, archiwa, obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty handlowe i usługowe)

Grupa V Obiekty zabytkowe

Grupa VI Rozbudowa i modernizacja obiektów oraz wnętrz (w tym również remonty kapitalne)

10.

Miasto Łomża

Urząd Miejski

ul. Stary Rynek 14

18-400 Łomża

Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem

Grupa V Obiekty zabytkowe

11.

"FADBET" SPÓŁKA AKCYJNA

ul. 42 Pułku Piechoty 46

15-181 Białystok

Przebudowa budynku nr 2 w m. Białystok na terenie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej ul. Bema 100, 15-370 Białystok

Grupa VI Rozbudowa i modernizacja obiektów oraz wnętrz (w tym również remonty kapitalne)

12.

BUDIMEX S.A.

ul. Siedmiogrodzka 9

01-204 Warszawa

Dworzec PKP w Białymstoku ul. Kolejowa 10, 15-701 Białystok

Grupa VII Obiekty infrastruktury komunikacyjnej (drogi, mosty, wiadukty, itp.)

13.

UNIBEP S.A.

ul. 3-go Maja 19
17-100 Bielsk Podlaski

Budowa węzła drogowego w Porosłach: ul. Gen. F. Kleeberga – droga krajowa Nr 8 – droga wojewódzka Nr 676 – ul. Aleja Jana Pawła II w ramach projektu: Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (DK8) oraz przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW676/DW669) do węzła Porosły (DK8) - wyprowadzenie ruchu w kierunku S8

14.

STRABAG Sp. z o. o.

ul. Parzniewska 10,
05-800 Pruszków

Rozbudowa i przebudowa drogi krajowej NR 65 na odcinku przejścia przez Mońki od km 126+900 do km 130+000 – Projektuj i buduj

 

 

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Oddział w Białymstoku

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2, pok.204

15-950 Białystok

 

NIP: 542-10-00-738, REGON: 050005056

 

Deklaracja Członkowska (pdf)

 

tel./fax: +48 85 742 04 81

tel. kom. +48/ 881 966 223

e-mail: pzitb@bialystok.enot.pl