Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w Białymstoku

AKTUALNOŚCI
Konkurs Budowa Roku 2019

 

KONKURS BUDOWA ROKU 2019 w Regionie Północno - Wschodnim

 

Oddział PZITB w Białymstoku

Podlaski Urząd Wojewódzki

Urząd Miejski w Białymstoku

Politechnika Białostocka

Okręgowy Inspektorat Pracy

Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Białymstoku

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 

zapraszają do udziału w Konkursie

 

BUDOWA ROKU 2019 w Regionie Północno – Wschodnim

 

 

PATRONAT MEDIALNY:

- PRZEGLĄD BUDOWLANY (miesięcznik ogólnopolski)

- TVP Oddział BIAŁYSTOK

- TV BIAŁYSTOK

- POLSKIE RADIO BIAŁYSTOK

- BIULETYN INFORMACYJNY (kwartalnik Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów)

- KURIER PORANNY

- NEWSLETTER POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

- RADIO „AKADERA”

- Nieruchomości Podlaskie (miesięcznik regionalny)

- Podlaskie Agro (miesięcznik regionalny)

- Zdrowy Białystok (magazyn regionalny)

 

 

 

 

 

 

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Oddział w Białymstoku

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2, pok.204

15-950 Białystok

 

NIP: 542-10-00-738, REGON: 0500050562

 

tel./fax: +48 85 742 04 81

tel. kom. +48/ 881 966 223

e-mail: pzitb@bialystok.enot.pl