Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w Białymstoku

AKTUALNOŚCI
Konkurs Na Najlepsze Prace Dyplomowe 2014/2015 - wyniki

W dniu 18 listopada b.r. w budynku Innowacyjnego Centrum Dydaktyczno - Badawczego Alternatywnych Źródeł Energii, Budownictwa Energooszczędnego i Ochrony Środowiska Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej odbyło się ogłoszenie wyników Konkursu „Na Najlepsze Prace Dyplomowe Absolwentów Studiów Wyższych kierunku „BUDOWNICTWO” Uczelni Wyższych z Regionu Północno – Wschodniej Polski”. Konkurs zorganizowany został przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa - Oddział w Białymstoku, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej. Tegoroczna edycja Konkursu została rozszerzona o prace dyplomowe absolwentów Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, która po raz pierwszy przystąpiła do zmagań w konkursowych szrankach.

 

Zgłoszone do Konkursu prace dyplomowe zostały wykonane w roku akademickim 2014/2015 i były oceniane w następujących kategoriach: prace projektowe, prace projektowe z technologii i organizacji budownictwa, prace analityczne, prace badawcze.

 

Komisja Konkursowa w składzie: prof. dr hab. inż. Józefa WIATER - Przewodnicząca Komisji Konkursowej, dr inż. Barbara SADOWSKA – BURACZEWSKA – Zastępca Przewodniczącej, oraz Członkowie Komisji Konkursowej: mgr inż. Ewa WELC (przedstawiciel Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego), mgr inż. Anna ORŁOWSKA (przedstawiciel Urzędu Miasta Białegostoku), mgr inż. Artur SIKORA (przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego), mgr inż. Heliodor TRIBIŁŁO (przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego), mgr inż. Jerzy BURACZEWSKI (przedstawiciel Okręgowego Inspektoratu Pracy), mgr inż. Krzysztof TUROŃ (przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego), inż. Jerzy BUKOWSKI (przedstawiciel Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa), inż. Mieczysław SIRY (przedstawiciel biur projektowych), mgr inż. Krzysztof FALKOWSKI – (przedstawiciel firm wykonawczych) przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

 

W kategorii „prace projektowe” nagrodzono następujące prace dyplomowe magisterskie:

  • „Projekt terminala regionalnego portu lotniczego” autorstwa mgr. inż. Kamila Pawła Chodkowskiego. Promotorem pracy była dr inż. Barbara Sadowska - Buraczewska;

  • „Projekt konstrukcji hali targowej o przekryciu żelbetową kopułą wielościenną” autorstwa mgr inż. Ewy Jóźwiuk, promotor pracy: prof. dr hab. inż. Andrzej Łapko;

  • „Projekt wiszącego przekrycia stadionu piłkarskiego”, autorem pracy był mgr inż. Michał Borowik, natomiast promotorem pracy prof. dr hab. inż. Andrzej Łapko;

 

W kategorii „prace badawcze” nagrodzono pracę dyplomową magisterską p.t. „Badania porównawcze Kalifornijskiego Wskaźnika Nośności CBR i dynamicznego Kalifornijskiego Wskaźnika Nośności CBRd" autorstwa mgr. inż. Grzegorza Jędrzejewskiego. Promotorem pracy jest dr hab. inż. Maria Sulewska, prof. PB.

 

W kategorii „prace projektowe” wyróżniono następujące prace dyplomowe magisterskie:

  • „Wariantowy projekt konstrukcji krytego stoku narciarskiego” autorstwa mgr inż. Anny Krajewskiej. Promotor pracy - dr inż. Mariusz Gnatowski;

  • „Koncepcja i wariantowy projekt budynków 2, 4 i 6 - kondygnacyjnych o konstrukcji lekkiego szkieletu drewnianego. Autor pracy: mgr inż. Paweł Plichta. Promotor pracy: prof. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski;

  • „Analiza przekrycia o strukturalnej konstrukcji drewnianej i konstrukcji wsporczej z trybunami dla krytego obiektu sportów zimowych” autorstwa mgr. inż. Łukasza Jakoniuka. Promotorem pracy był dr inż. Mikołaj Malesza.

 

W kategorii „prace analityczne” wyróżniono pracę dyplomową magisterską p.t. „Analiza numeryczna silosu cylindrycznego opróżnianego niecentrycznie” autorstwa mgr. inż. Krzysztofa Giereja. Promotorem pracy jest dr hab. inż. Jolanta A. Prusiel.

 

W kategorii „prace projektowe” nagrodzono pracę dyplomową inżynierską p.t. „Projekt i technologia realizacji budynku stadniny koni z paszarnią i częścią socjalną”. Autorem pracy jest inż. Mateusz Mizerek. Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski.

 

W kategorii „prace badawcze” wyróżniono pracę dyplomową inżynierską p.t. "Beton architektoniczny we współczesnej prefabrykacji betonowej” autorstwa inż. Nataszy Klaudii Organek. Promotor pracy: dr inż. Małgorzata A. Lelusz.

 

Należy podkreślić, że do Konkursu zgłoszono ogółem 19 prac dyplomowych i wszystkie z nich odznaczały się wysokim poziomem wykonania.

 

Laureaci Konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Wydawnictwo Naukowe PWN oraz Firmę ATHENASOFT sp. z o. o.

 

Ogłoszenie wyników Konkursu zostało poprzedzone konferencją ogólnobudowlaną oraz ogłoszeniem wyników II Ogólnopolskiego Konkursu Mostów Drewnianych organizowanego przez Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej przy współudziale Białostockiego Oddziału PZITB.

 

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Oddział w Białymstoku

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2, pok.204

15-950 Białystok

 

NIP: 542-10-00-738, REGON: 050005056

 

Deklaracja Członkowska (pdf)

 

tel./fax: +48 85 742 04 81

tel. kom. +48/ 881 966 223

e-mail: pzitb@bialystok.enot.pl