Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w Białymstoku

KOŁO TERENOWE
RELACJA ZE SPOTKANIA TECHNICZNO - INTEGRACYJNEGO CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW PZITB - ODDZIAŁ w BIAŁYMSTOKU „II Spływ kajakowy rzeką Narew na odcinku Doktorce - Suraż”.

 

W dniu 07.07.2018 r. odbyło się spotkanie integracyjno - techniczne członków Oddziału PZITB w Białymstoku – „II spływ kajakowy PZITB Białystok”- organizowane przez Koło Terenowe PZITB Białystok.

 

W tym roku spływ odbył się rzeką Narew, na odcinku Doktorce – Suraż. W spotkaniu wzięło udział 36 uczestników (dwoje dojechało na biesiadę do BAJDARKI) w tym, co Organizatora szczególnie cieszy, 14-stu członków Koła Młodych Politechniki Białostockiej. To w dużym stopniu od nich zależy przyszłość i dalszy rozwój naszego Stowarzyszenia. Spływ był niezapomnianym przeżyciem z uwagi na unikalny charakter rzeki, która wije się długimi odcinkami wśród wysokich trzcin tworząc rozległe powierzchnie bagien i torfowisk. Narew zwana rzeką warkoczową (płynie siecią rozgałęziających i łączących się koryt), nazywana jest również polską Amazonią. W trakcie 5 godz. spływu, przepłynęłyśmy ok. 17 km wartkim nurtem, z jednym postojem w miejscowości Zawyki. W trakcie postoju Organizator uhonorował zwycięskie trzy pierwsze załogi „wyścigu” kajakami w Kategorii K2 wręczając Dyplomy i Nagrody Przewodniczącego Koła. Spływ zakończyliśmy planowo w Centrum Turystyki Aktywnej „BAJDARKA” w Surażu, gdzie kontynuowaliśmy spotkanie integracyjno-techniczne.

 

W trakcie spożywania wspaniale przygotowanego posiłku (wyśmienity żurek i potrawy z grilla), uczestnikom została przedstawiona prezentacja dotycząca planów rozwoju sieci drogowej na terenie właściwości GDDKiA Oddziału w Białymstoku ze szczególnym uwzględnieniem budowy nawierzchni betonowych, którą zreferował osobiście Przewodniczący Koła Terenowego, kol. Krzysztof Gleba-Zawadzki. W trakcie prezentacji uczestnicy zadawali liczne pytania, zakończone rzeczową dyskusją.

 

Bardzo interesującą prezentację na temat: „Białej wanny betonowej” zaprezentował kol. Krzysztof Falkowski rzeczowo przedstawiając możliwości zastosowania i podstawowe właściwości tej ciekawej konstrukcji. Konstrukcje typu "biała wanna" znajdują zastosowanie m.in. przy budowie piwnic, zbiorników, garaży … itp. z betonu nieprzepuszczającego wodę. W tych konstrukcjach beton przejmuje zarówno rolę nośną jak i uszczelniającą. Dodatkowe uszczelnienie w tradycyjnym tego słowa rozumieniu nie jest już potrzebne. Białe wanny zapobiegają w takich obiektach jak piwnice, podziemne garaże, tunele wnikaniu wody do środka obiektu a w zbiornikach, basenach kąpielowych uniemożliwiają wycieki płynów na zewnątrz. Podstawowymi elementami budowlanymi białej wanny są: płyta denna min. grubość d ≥ 25 cm, ściany zewnętrzne min. grubość d ≥ 24 cm, płyta stropowa min. grubość d ≥ 25 cm. Przy wykonywaniu tych elementów budowli należy zwrócić szczególną uwagę na przygotowanie betonu odpornego na ciśnienie wody, dokładne wykształcenie fug i przejść odpornych na ciśnienie wody oraz unikanie rys, przez które przenika woda. Wszystkie wymagania technologiczne w odniesieniu do betonu są każdorazowo dopasowane do specyfiki budowy i zapisane w dokumentacji wykonawczej (wykształcenie fug, skład betonu, zbrojenie rozdzielające rysy, wodoodporne akcesoria). Bardzo ważnym jest by dla uniknięcia jakichkolwiek błędów, zachować dokładność montażu systemu uszczelnień i wykonywania prac betoniarskich (układania betonu). I do tej prezentacji posypały się liczne pytania wywołując ciekawą dyskusję.

 

Spotkanie było również dobrą okazją do przypomnienia wszystkim uczestnikom, iż nasz kolega i prelegent w jednej osobie: Krzysztof Falkowski obronił niedawno pracę doktorską na Politechnice Białostockiej uzyskując tytuł naukowy doktora. Nie obyło się bez gromkiego odśpiewania „Sto Lat” i wspólnego toastu z życzeniami kolejnych osiągnięć naukowych. Serdecznie gratulujemy.

 

Następnie kol. Krzysztof Gleba-Zawadzki wręczył, w dowód uznania, dyplom i Nagrodę Specjalną Przewodniczącego Koła załodze, która dzielnie pokonując trudy trasy jako ostatnia zamykała nasze zgrupowanie oraz wybranej spośród uczestniczek MISS Spływu !!. Wszyscy uczestnicy w dowód uznania za dzielne pokonanie trasy otrzymali pamiątkowe dyplomy.

 

Szczególnym elementem programu spływu było uroczyste wręczenie przez Przewodniczącego Koła kol. Krzysztofa Gleba-Zawadzkiego i Z-cę Przewodniczącego kol. Krzysztofa Falkowskiego Legitymacji członkowskich trzem nowym członkom. Fakt ten został przyjęty głośnym aplauzem i oklaskami. Jest to dobry prognostyk dla działalności naszego Koła -chętnie przyjmiemy do naszego grona kolejnych chętnych - warto !!!

 

Kolejnym elementem programu były zmagania drużyn w grze plenerowej BOULE-Petanqa. Dostarczyły one wielu pozytywnych elementów rywalizacji i sympatycznej zabawy. Pierwsze dwie drużyny zostały wyróżnione Dyplomami i otrzymały nagrody Przewodniczącego Koła.

 

Biesiada „Pod Wiatą” przy wspólnych rozmowach, wymianie doświadczeń, świetnie dobranej muzyce, w bardzo miłej atmosferze i w wyśmienitych humorach uczestników, zakończyła się w późnych godzinach wieczornych. Ilość uczestniczących w tegorocznym spływie niezmiernie nas ucieszyła (wzrost liczby uczestników w stosunku do poprzedniego spływu wyniósł 18%). Potwierdziła sens i potrzebę kontynuowania obranego kierunku integracji środowiska, mobilizując kolejne osoby do włączania się w działalność stowarzyszeniową.

 

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo i zapraszamy na kolejny III już spływ kajakowy, który odbędzie się w przyszłym roku. Jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie to, mam nadzieję w jeszcze liczniejszym gronie, spotkamy się w II - giej połowie września na kolejnym III Rajdzie Rowerowym – jak zawsze z „wkładką techniczną”.

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem,

główny organizator - kol. Krzysztof Gleba-Zawadzki.

 

 

>>> galeria zdjęć <<<

 

 

 

 

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Oddział w Białymstoku

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2, pok.204

15-950 Białystok

 

NIP: 542-10-00-738, REGON: 050005056

 

Deklaracja Członkowska (pdf)

 

tel./fax: +48 85 742 04 81

tel. kom. +48/ 881 966 223

e-mail: pzitb@bialystok.enot.pl