Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w Białymstoku

KOŁO TERENOWE
Relacja z wycieczki technicznej zorganizowanej przez Koło Terenowe PZITB w dniu 5.12.2019r w ramach cyklu „Poznajemy ciekawe budowy realizowane na terenie Białegostoku”

 

W dniu 5.12.2019r odbyła się kolejna, III-cia wycieczka techniczna zorganizowana przez Koło Terenowe PZITB z cyklu „Poznajemy ciekawe budowy Białegostoku” tym razem na przebudowie kamienicy wpisanej do rejestru zabytków przy ul. Mazowieckiej 35 - perły białostockiej sztuki murarskiej wpisanej do rejestru zabytków oraz remontowanych warsztatów szkolnych przy ul. Grunwaldzkiej 18. Uczestnicy spotkania w liczbie 35 osób - głównie młodzi inżynierowie, mieli sposobność zapoznania się z procesem realizacji budowy na ciekawych, historycznych budowlach. Poszczególne etapy przebudów były profesjonalnie zaprezentowane przez Kierownictwo Budowy i fachowo uzupełniane przez Inspektora Nadzoru i autorów projektu. Interesującą pozycją programową była prezentacja multimedialna przedstawiona przez Kierownika Budowy Pana Bogusława Kozioł z firmy Akcess Starosta i Wspólnicy S.J. oraz wystawa fotograficzna obrazująca historię budynku przy ul. Mazowieckiej 35 przygotowana przez Wykonawcę robót - firmę Przedisiębiorstwo Budowlane Gryc Budownictwo Bartłomiej Gryc. Zainteresowanie uczestników budowami było bardzo duże o czym świadczyły licznie zadawane pytania i frekwencja wynosząca łącznie 35 osób. Bezpośredni kontakt na budowie poszerzył wiedzę techniczną młodej kadry inżynierskiej pomagając w zdobywaniu potrzebnego doświadczenia. Opinia uczestników dotycząca celowości i potrzeby organizowania wycieczek technicznych była bardzo pozytywna, wszyscy chcieliby jak najczęściej uczestniczyć w tego typu przedsięwzięciach. Spotkanie techniczne, zgodnie z programem, zakończyliśmy podsumowaniem wrażeń przy ciasteczku, kawie i gorącym napoju w sympatycznym lokalu zarezerwowanym na tę okoliczność. Kol. Krzysztof Gleba-Zawadzki Przewodniczącego Koła mówił realizację programu założonego na 2019r oraz przedstawił propozycję planu działań Koła na 2020 rok, prosząc zebranych o ewentualne uwagi i uzupełnienia. Szeroko poinformował o wydarzeniach czekających członków PZITB Oddziału Białystok w 2020 roku, w tym o zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Oddziału PZITB. Miłym akcentem było uroczyste wręczenie legitymacji członkowskiej kol. Bogumile Turowskiej przez Zastępcę Przewodniczącego Oddziału - Kol. Jolantę Prusiel oraz życzenia złożone uczestnikom spotkania przez kol. Krzysztofa Gleba-Zawadzkiego z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia z wręczeniem symbolicznych Mikołajków. Spotkanie zakończyliśmy o godz. 17:15 z postanowieniem, by jak najczęściej organizować takie wspólne wyjścia techniczne w kolejnych latach.

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem:

Krzysztof Gleba-Zawadzki Przewodniczący Koła Terenowego.

 

 

>>> galeria zdjęć <<<

 

 

 

 

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Oddział w Białymstoku

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2, pok.204

15-950 Białystok

 

NIP: 542-10-00-738, REGON: 050005056

 

Deklaracja Członkowska (pdf)

 

tel./fax: +48 85 742 04 81

tel. kom. +48/ 881 966 223

e-mail: pzitb@bialystok.enot.pl