Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w Białymstoku

KOŁO TERENOWE
Spotkanie Koła Terenowego - relacja

W dniu 02.12.2016r. odbyło się spotkanie techniczno - integracyjne członków i sympatyków PZITB z cyklu: Ciekawe budowy w Białymstoku – osiedle mieszkaniowe „Bocianie Gniazdo” zorganizowane przez Koło Terenowe Białostockiego Oddziału PZITB. Zgodnie z programem spotkania punktualnie o godz.1400 na placu budowy przy ul. Al. Solidarności stawiło się łącznie 37 uczestników w tym aż 21 studentów Politechniki Białostockiej - członków Koła Młodych PZITB i Studenckiego Koła Naukowego „KONSTRUKTOR”. Pozostałą grupę stanowili członkowie Koła Terenowego, Koła PZITB przy PB, członkowie Zarządu Oddziału PZITB w Białymstoku. Obecnych przywitał, dziękując za tak liczne przybycie, Kol. Przewodniczący Koła Terenowego Krzysztof Gleba - Zawadzki.

 

W spotkaniu uczestniczyli z ramienia Wykonawcy robót: Dyrektor Techniczny - Krzysztof Falkowski, Kierownik budowy, konstruktorzy opracowujący dokumentację techniczną osiedla, Pan doc. dr inż. Romuald Steckiewicz prowadzący nadzór geologiczny oraz inżynierowie budowy. Po wstępnym omówieniu budowy, zabezpieczeniu uczestników w wyposażenie BHP(kaski + kamizelki) przygotowane przez organizatorów i broszury informacyjne, uczestnicy udali się na budowę. Obserwując z bezpiecznego miejsca prowadzoną budowę, zebrani z uwagą wysłuchali informacji Pana doc. dr inż. Romualda Steckiewicza o występujących uwarunkowaniach dotyczących posadowienia fundamentów i sposobów ich rozwiązania. Często padały pytania dotyczące wykonawstwa i sposobów wyjścia z trudnych sytuacji, wdrożonej organizacji robót, zastosowanych rozwiązań i zabezpieczeń. Przedstawiciele kierownictwa budowy i doc. dr inż. Romuald Steckiewicz wyczerpująco odpowiadali na zadawane pytania. Na budowie spędziliśmy blisko godzinę a następnie udaliśmy się w liczbie 23 osób na podsumowanie spostrzeżeń do pobliskiego klubu bilardowego ELIDA, gdzie czekał na nas ciepły posiłek i grzaniec. Rozmowę i wymianę uwag na temat wizytowanej budowy uzupełniała przygotowana przez kol. Krzysztofa Gleba-Zawadzkiego prezentacja, którą rzeczowo omówił i rozszerzył o dodatkowe informacje kol. Krzysztof Falkowski. Wymiana myśli i refleksji obejmująca szeroką sferę budownictwa mieszkaniowego i nie tylko, przeplatana żartami i kawałami, w miłej i sympatycznej atmosferze trwała do godz. 19-stej.

 

Na zakończenie spotkania organizatorzy spotkania: kol. Krzysztof Gleba-Zawadzki i kol. Krzysztof Falkowski widząc jakim zainteresowaniem cieszyła wycieczka techniczna, zaproponowali by za rok ponownie dokonać wizji wybudowanego już częściowo osiedla i dokonać porównania obecnego stanu z częściowo już użytkowanym osiedlem. Obecnym pomysł przypadł do gustu i z aprobatą poprosili o zorganizowanie kolejnego spotkania. Uczestnicy dziękując za pomysł i dobrą organizację przedsięwzięcia wyraźnie sugerowali, by organizować takie spotkania jak najczęściej.

 

>>> galeria zdjęć <<<

 

 

 

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Oddział w Białymstoku

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2, pok.204

15-950 Białystok

 

NIP: 542-10-00-738, REGON: 050005056

 

Deklaracja Członkowska (pdf)

 

tel./fax: +48 85 742 04 81

tel. kom. +48/ 881 966 223

e-mail: pzitb@bialystok.enot.pl