Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w Białymstoku

KOŁO MŁODYCH
Pierwsze Walne Zgromadzenie KM PZITB

Po reaktywacji koła i stopniowym jego rozruchu przyszedł czas na pierwsze Walne Zgromadzenie KM PZITB, które odbyło się 09.11.2016r w sali Rady Wydziału WBiIŚ. Na spotkaniu pojawiło się ponad 20 zainteresowanych studentów budownictwa ze wszystkich roczników. Zgromadzenie rozpoczął przewodniczący KM PZITB – inż. Paweł Turkowicz przedstawiając ideę oraz koncepcję działania Koła Młodych. Przedstawił również opiekun KM PZITB Panią dr hab. inż. Jolantę A. Prusiel, której zostały wręczone pamiątkowe podziękowania od zarządu za objęcie swoją opieką działalności koła. Opiekun koła przybliżyła zebranym studentom historię swojej pracy na WBiIŚ. Ponadto opowiedziała o działalności jaką prowadzi PZITB i zaprosiła studentów do wstępowania do Koła Młodych jak i do samego PZITB. Kolejnym punktem spotkania była prezentacja wiceprzewodniczącej – inż. Urszuli Prymaki, podczas której uczestnikom spotkania przedstawiona została historia PZITB oraz zaprezentowani zostali wszyscy członkowie Zarządu koła, a także planowane przedsięwzięcia. Po prezentacji, głos zabrała wiceprzewodnicząca – Natalia Pałygiewicz, która opowiedziała zebranym o XVI Zjeździe Naukowo-Technicznym Młodej Kadry PZiTB w Lublinie. Ostatnim punktem zgromadzenia była prezentacja naukowa autorstwa przewodniczącego – inż. Pawła Turkowicza na temat budowy tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku. Opowiedział on uczestnikom spotkania o budowie najdłuższego tunelu w Polsce i technologii jego wykonania wraz z różnymi ciekawostkami dotyczącymi tej realizacji.

 

Po prezentacji przewodniczący oficjalnie zamknął zgromadzenie jednocześnie zapraszając do towarzyskiej rozmowy między uczestnikami przy kawie i herbacie.

 

 

 

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Oddział w Białymstoku

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2, pok.204

15-950 Białystok

 

NIP: 542-10-00-738, REGON: 050005056

 

Deklaracja Członkowska (pdf)

 

tel./fax: +48 85 742 04 81

tel. kom. +48/ 881 966 223

e-mail: pzitb@bialystok.enot.pl