Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w Białymstoku

AKTUALNOŚCI
„Rajd rowerowy trasami rowerowymi województwa podlaskiego” 11czerwca 2016r - relacja

 

11 czerwca 2016 r. odbyło się spotkanie integracyjno - techniczne członków Oddziału PZITB w Białymstoku zorganizowane przez Koło Terenowe PZITB Białystok pn. „I Rajd rowerowy trasami rowerowymi województwa podlaskiego” na trasie Białystok - Supraśl. W rajdzie wziął udział kol. Waldemar Orłowski Przewodniczący Oddziału PZITB Białystok.

 

Impreza przygotowana była bardzo dobrze. Uczestnicy ubezpieczeni byli od nieszczęść nieszczęśliwych wypadków, organizator dysponował apteczką I-pomocy, wszyscy wyposażeni zostali w kamizelki ochronne z LOGO PZITB, zabezpieczono narzędzia na wypadek awarii itp. Przed rozpoczęciem rajdu kol. Krzysztof Gleba-Zawadzki omówił trasę przejazdu i przewidziane nagrody za aktywność w czasie jazdy. Od początku imprezy w grupie panował porządek i miła atmosfera. Wśród uczestników panował dobry nastrój co profesjonalnie uwidocznił na zdjęciach kol. PRESS FOTO Tomasz Malczyński. Zgodnie z planem do pokonania mieliśmy dystans ok.16 km z przerwą za miejscowością Ogrodniczki w miejscu „Premii górskiej”. Ruszyliśmy zgodnie z planem pokonując kolejne odcinki, by ok. godz. 11:30 zdobyć najwyższe wzniesienie trasy. Najlepszym Góralem rajdu, po zaciętym finiszu, okazał się kol. Krzysztof Falkowski, który od Przewodniczącego Koła Terenowego otrzymał dyplom, stosowną nagrodę i Ciupagę- atrybut prawdziwego Górala. Po ok 30 minutowym odpoczynku grupa ruszyła w dalszą trasę. Zakończenie rajdu miało miejsce na posesji Hotelu KNIEJA, gdzie na finiszujących uczestników czekał posiłek „Biesiada pod Wiatą”- regenerujący nadwyrężone ostrą jazdą siły.

 

Najszybciej z grupy finiszowała kol. Urszula Malczyńska zdobywając tytuł „Lidera Rajdu”, nagrodę główną Przewodniczącego Koła Terenowego w postaci Statuetki Kolarza, Dyplomu i „Eliksiru” na wzmocnienie.

 

Przewodniczący Koła Terenowego kol. Krzysztof Gleba-Zawadzki, jak przystało na dobrego organizatora, nie zapomniał o tym uczestniku, który dotarł do mety ostatni. Był nim kol. Waldemar Orłowski, który na pokrzepienie otrzymał nagrodę za „Jazdę Żółwia”. Miłym akcentem było wspólne, uroczyste zdjęcie wszystkich bohaterów dzisiejszego rajdu: Lidera Rajdu, Najlepszego Górala i nagrodzonego za Jazdę Żółwia. Po wstępnym posiłku przyszła kolej na część merytoryczną, w której kol Krzysztof Gleba-Zawadzki w zwięzły sposób przedstawił rozwój ścieżek rowerowych na terenie województwa podlaskiego. Swoje wystąpienie uzupełnił materiałami reklamowymi propagującymi sieć ścieżek Polski północno-wschodniej, w tym wybudowanych w ramach programu GREEN VELO, które otrzymał każdy z uczestników. Będą one przydatne przy indywidualnym planowaniu wypraw rowerowych. Wszyscy z uznaniem przyjęli zaprezentowany sposób przekazania informacji na w/w temat. Kończąc część dydaktyczną Przewodniczący Krzysztof Gleba-Zawadzki wręczył każdemu „Dyplom Uczestnika” w dowód uznania za dzielne uczestnictwo w rajdzie i na pamiątkę miłej integracyjnej imprezy.

 

Dalsza część podsumowująca spotkanie integracyjne prowadzona była w podgrupach przy konsumowaniu smakołyków przygotowanych przez restaurację Hotelu KNIEJA, dobrej, relaksującej muzyce, w miłej, sympatycznej atmosferze. Dyskusjom, wymianie opinii na tematy zawodowe i nie tylko, prezentacji planów na przyszłość nie było końca. Kol. Krzysztof Gleba-Zawadzki przedstawił planu działań Koła Terenowego do końca 2016 roku. Propozycje w nim zawarte zyskały uznanie obecnych.

 

Zakończenie spotkania i powrót uczestników do Białegostoku odbył się zgodnie z planem i jak podkreślali uczestnicy spotkania - pozostał pewien niedosyt, co z kolei dobrze wróży organizatorom na przyszłość.

 

Opinie o organizacji i atmosferze spotkania były bardzo dobre. Podkreślono pomysłowy sposób promocji PZITB (logo na koszulkach, proporce przy rowerach), pochwalono organizatora za pomysł i realizację.

Szkoda tylko, że większa liczba chętnych nie wzięła udziału w świetnie przygotowanym spotkaniu.

 

Przewodniczący Koła Terenowego PZITB Białystok

 

Krzysztof Gleba-Zawadzki

>>> galeria zdjęć <<<

 

 

 

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Oddział w Białymstoku

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2, pok.204

15-950 Białystok

 

NIP: 542-10-00-738, REGON: 050005056

 

Deklaracja Członkowska (pdf)

 

tel./fax: +48 85 742 04 81

tel. kom. +48/ 881 966 223

e-mail: pzitb@bialystok.enot.pl