Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w Białymstoku

KOŁO MŁODYCH
Reaktywacja Koła Młodych Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa

Dzień 10.10.2016 był szczególny, ponieważ po kilku latach nieobecności na Politechnice Białostockiej reaktywowane zostało Koło Młodych Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.

 

W skład pierwszego Zarządu KM PZITB po wielu latach weszli:

inż. Paweł Turkowicz – Przewodniczący

Natalia Pałygiewicz – Wiceprzewodnicząca ds. Personalnych

inż. Urszula Prymaka – Wiceprzewodnicząca ds. Organizacji i Zarządzania

inż. Beata Rutkowska – Wiceprzewodnicząca ds. Promocji

Marcin Woźniak – Wiceprzewodniczący ds. Administracji

 

Opiekunem Koła Młodych zgodziła się zostać Pani dr hab. inż. Jolanta Anna Prusiel – wykładowca na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej oraz wieloletni członek PZITB Oddziału w Białymstoku i jednocześnie jego Wiceprzewodnicząca

 

Zarząd KM PZITB wraz z opiekunem dr hab. inż. Jolantą A. Prusiel

 

Pierwsze posiedzenie Zarządu KM PZITB

 

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Oddział w Białymstoku

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2, pok.204

15-950 Białystok

 

NIP: 542-10-00-738, REGON: 050005056

 

Deklaracja Członkowska (pdf)

 

tel./fax: +48 85 742 04 81

tel. kom. +48/ 881 966 223

e-mail: pzitb@bialystok.enot.pl