Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w Białymstoku

KOŁO MŁODYCH
Trzecie zgromadzenie KM PZITB

Początek nowego semestru na WBiIŚ to także czas zmian w Zarządzie Koła Młodych PZITB. Ze względu na zbliżający się koniec studiów i związane z tym pisanie pracy magisterskiej z członkowstwa w zarządzie zrezygnowali inż. Urszula Prymaka, inż. Beata Rutkowska i inż. Paweł Turkowicz. W związku z tym zostały zorganizowane nowe wybory do Zarządu KM PZITB. W ich wyniku uformował się nowy Zarząd KM PZITB na WBIiŚ w skład którego wchodzą:

inż. Natalia Pałygiewicz -Przewodnicząca

inż. Karolina Sasinowska - Wiceprzewodnicząca ds. Personalnych

inż. Ula Zawadka - Wiceprzewodnicząca ds. Promocji

inż. Marcin Woźniak - Wiceprzewodniczący ds. Administracji

Adam Janucik - Wiceprzewodniczący ds. Organizacji i Zarządzania

 

Odchodzącym członkom zarządu dziękujemy za dotychczasowe działanie oraz ciężką pracę włożoną w reaktywację Koła Młodych PZITB i życzymy sukcesów na obronie oraz w dalszym życiu zawodowym!

 

Po wyborach zarządu nastąpiło spotkanie rekrutacyjne, które otworzyła nowa przewodnicząca – inż. Natalia Pałygiewicz, która opowiedziała przybyłym o historii PZITB, o dotychczasowej działalności koła oraz o planach działania na najbliższą przyszłość. Następnie głos zabrał wiceprzewodniczący – inż. Marcin Woźniak, który podsumował styczniowe II Seminarium Kół Naukowych PB oraz jako członek komisji stypendialnej WBiIŚ, opowiedział o tym, jak udział w seminarium skutkuje w staraniu się o stypendium dla najlepszych studentów i przedstawił zasady poprawnego wypełniania wniosku stypendialnego. Ostatnim punktem zgromadzenia była prezentacja naukowa pt. „Mechanika dla laika” przygotowana przez inż. Pawła Turkowicza. Przedstawił on w sposób przystępny jaki wpływ ma mechanika na nasze codzienne życie i udowodnił, że mechanika jest podstawą projektowania każdej konstrukcji.

 

Obecny Zarząd KM PZITB wraz z ustępującymi członkami poprzedniego zarządu

 

 

 

 

 

 

 

 

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Oddział w Białymstoku

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2, pok.204

15-950 Białystok

 

NIP: 542-10-00-738, REGON: 050005056

 

Deklaracja Członkowska (pdf)

 

tel./fax: +48 85 742 04 81

tel. kom. +48/ 881 966 223

e-mail: pzitb@bialystok.enot.pl