Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w Białymstoku

AKTUALNOŚCI
Wycieczka do Centrum Historii Politechniki Białostockiej

 

W dniu 29 marca 2023 roku odbyła się wycieczka do Centrum Historii Politechniki Białostockiej im. inż. Mirosława Bujanowskiego zorganizowana przez Koło Seniorów Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników w Białymstoku.

 

Centrum zostało otwarte w dniu 1 grudnia 2021 r. Jednostką sprawującą pieczę nad ekspozycją jest Archiwum Uczelniane i Centrum Historii (jednostka administracji centralnej Politechniki Białostockiej). W wycieczce wzięło udział 15. Uczestników - wszyscy są absolwentami białostockiej uczelni, nie zabrakło więc wspomnień z okresu studiowania oraz dyskusji o powstawaniu i budowie kampusu.

 

 

 

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Oddział w Białymstoku

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2, pok.204

15-950 Białystok

 

NIP: 542-10-00-738, REGON: 050005056

 

Deklaracja Członkowska (pdf)

 

tel./fax: +48 85 742 04 81

tel. kom. +48/ 881 966 223

e-mail: pzitb@bialystok.enot.pl