Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w Białymstoku

KOŁO MŁODYCH
XVI Zjazd Naukowo-Techniczny Młodej Kadry PZITB w Lublinie

W dniach 14-16 października 2016 r. odbył się XVI Zjazd Naukowo-Techniczny Młodej Kadry PZITB w Lublinie, na którym swoich przedstawicieli miało także KM PZITB Białystok. Nasz oddział reprezentowała dwójka delegatów: Przewodniczący Paweł Turkowicz oraz Wiceprzewodnicząca Natalia Pałygiewicz.

 

Hasłem organizowanego zjazdu było "Buduj Bezpiecznie" i od prezentacji pod takim samym tytułem rozpoczęła się konferencja. Innymi tematami były: „Nowoczesne metody projektowania konstrukcji budowlanych na przykładzie oprogramowania Tekla Structures”, „Bezpieczeństwo w budownictwie, przyczyny i skutki wypadków, odpowiedzialność osób kierujących pracą innych osób”, „Innowacyjne zbrojenie betonu – pręty i siatki zbrojeniowe kompozytowe”, „Odpowiedzialność kierownika budowy za bezpieczeństwo na budowie”, „Budownictwo z wykorzystaniem konopi”. Pierwszy dzień zakończył się debatą oksfordzką na temat „Zatrudnianie niewykwalifikowanych pracowników w wykonawstwie budowlanym”, w której czynnie uczestniczyli nasi delegaci.

 

Dzień drugi był dniem integracji, podczas której zwiedzano obiekt naukowy Ecotech, budowę mostu żelbetowego nad Bystrzycą czy lubelską starówkę. Organizatorzy przygotowali dla delegatów wiele zabaw integracyjnych, a zwieńczeniem dnia była uroczysta kolacja pełna tańców, zabaw i interesujących dyskusji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Oddział w Białymstoku

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2, pok.204

15-950 Białystok

 

NIP: 542-10-00-738, REGON: 050005056

 

Deklaracja Członkowska (pdf)

 

tel./fax: +48 85 742 04 81

tel. kom. +48/ 881 966 223

e-mail: pzitb@bialystok.enot.pl