Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w Białymstoku

AKTUALNOŚCI
Zaproszenie

 

 

Przewodniczący

Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Białymstoku

 

oraz

 

Dziekan

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej

 

mają zaszczyt zaprosić

na uroczystości:

 

Jubileuszu 85-Lecia PZITB,

 

Jubileuszu 70-Lecia Oddziału PZITB w Białymstoku,

 

Gali Laureatów

„Konkursu Budowa Roku 2017-2018 w Regionie Północno – Wschodnim”,

 

Gali Laureatów

„Konkursu Najlepsze Prace Dyplomowe Absolwentów Studiów Wyższych Kierunku Budownictwo”

 

Uroczystości odbędą się w dniu 24 października 2019 r. o godz. 14.00

w Sali Konferencyjnej NOT przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 2 w Białymstoku

 

 

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Oddział w Białymstoku

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2, pok.204

15-950 Białystok

 

NIP: 542-10-00-738, REGON: 050005056

 

Deklaracja Członkowska (pdf)

 

tel./fax: +48 85 742 04 81

tel. kom. +48/ 881 966 223

e-mail: pzitb@bialystok.enot.pl