Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w Białymstoku

AKTUALNOŚCI
Konferencja dydaktyczno - szkoleniowa BEZPIECZEŃSTWO PRACY PRZY REALIZACJI KONSTRUKCJI MONOLITYCZNYCH DESKOWANIA - PROJEKTOWANIE I MONTAŻ - relacja

 

15 listopada 2023 roku w auli C budynku INNO-EKO-TECH Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej odbyła się Konferencja Dydaktyczno-Szkoleniowa na temat bezpieczeństwa pracy przy realizacji konstrukcji monolitycznych, ze szczególnym uwzględnieniem projektowania i montażu deskowań.

 

Organizatorami Konferencji byli Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku i Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej, a także Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Konferencja zgromadziła szerokie grono uczestników zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa pracy przy realizacji konstrukcji monolitycznych. Byli to m.in. pracownicy firm budowlanych, projektanci, inżynierowie, studenci i absolwenci kierunku budownictwo oraz przedstawiciele instytucji związanych z branżą budowlaną, a także przedstawiciele Rady Okręgowego Inspektora Pracy w Białymstoku do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie oraz przedstawiciele Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Dodatkowo obecność partnerów społecznych i instytucjonalnych wzbogaciła konferencję, umożliwiając wymianę doświadczeń i poglądów pomiędzy różnymi sektorami branży budowlanej.

 

 

W trakcie konferencji odbyło się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień laureatom 27. oraz 28. edycji konkursu "Najlepsze prace dyplomowe absolwentów studiów wyższych kierunku budownictwo" w roku akademickim 2020/2021 oraz 2021/2022 - ZOBACZ WIĘCEJ INFORMACJI O KONKURSIE.

 

 

ZOBACZ ZDJĘCIA Z KONFERENCJI

 

 

Relacja z konferencji znajduje się na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku pod adresem:

 

https://bialystok.pip.gov.pl/aktualnosci/konferencja-dydaktyczno-szkoleniowa-bezpieczenstwo-pracy-przy-realizacji-konstrukcji-monolitycznych-deskowania-projektowanie-i-montaz

 

 

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Oddział w Białymstoku

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2, pok.204

15-950 Białystok

 

NIP: 542-10-00-738, REGON: 050005056

 

Deklaracja Członkowska (pdf)

 

tel./fax: +48 85 742 04 81

tel. kom. +48/ 881 966 223

e-mail: pzitb@bialystok.enot.pl