Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w Białymstoku

AKTUALNOŚCI
Gala Konkursu Najlepsze Prace Dyplomowe Absolwentów Studiów Wyższych kierunku BUDOWNICTWO

 

 

W dniu 15 listopada 2023r. w Auli C budynku INNO – EKO – TECH Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej, podczas Konferencji dydaktyczno - szkoleniowej "Bezpieczeństwo Pracy przy realizacji konstrukcji monolitycznych: Deskowanie - projektowanie i montaż" (więcej informacji), odbyło się ogłoszenie wyników 27. oraz 28. edycji Konkursu „Najlepsze Prace Dyplomowe Absolwentów Studiów Wyższych kierunku BUDOWNICTWO w roku akademickim 2020/2021 oraz 2021/2022.

 

 

 

 

Wyniki Konkursu w roku akademickim 2020/2021:

 

 

NAGRODZONA Praca Dyplomowa Magisterska

 

 • Wariantowy projekt konstrukcji wieży widokowej
  Autor pracy: mgr inż. arch. Marta HYZOPSKA
  Promotor pracy: dr hab. inż. Jolanta A. PRUSIEL, prof. PB

 

 

Wyróżniona Prace Dyplomowa Magisterska

 

 • Ocena geometrii i funkcjonowania wybranego skrzyżowania wraz z propozycją poprawy warunków ruchu
  Autor pracy: mgr inż. Stanisław J. Kaczmarek
  Promotor pracy: dr inż. Marek MOTYLEWICZ

 

 

NAGRODZONE Prace Dyplomowe Inżynierskie

 

 • Badania ruchu pojazdów na rondach turbinowych
  Autor pracy: inż. Kamila HANASIUK
  Promotor pracy: dr inż. Marek MOTYLEWICZ

 • Projekt konstrukcji hali żelbetowej z transportem podpartym
  Autor pracy: inż. Piotr WYSOCKI
  Promotor pracy: dr hab. inż. Jolanta A. PRUSIEL, prof. PB

 

 

Wyróżnione Prace Dyplomowe Inżynierskie

 

 • Wpływ parametrów procesu starzenia w aparacie PAV na właściwości lepiszczy asfaltowych przeznaczonych do warstwy ścieralnej
  Autor pracy: inż. Szymon BARWIKOWSKI
  Promotor pracy: dr inż. Paweł GIERASIMIUK

 • Ochrona cieplna budynków z wykorzystaniem regulacji prognozowej
  Autor pracy: : inż. Krzysztof CIEŚLIŃSKI
  Promotor pracy: dr inż. Marta MAZEWSKA

 • Projekt koncepcyjny uspokojenia ruchu drogowego w wybranym obszarze zabudowy
  Autor pracy: inż. Konrad KASZETA
  Promotor pracy: dr inż. Marek MOTYLEWICZ

 

 

 

Wyniki Konkursu w roku akademickim 2021/2022:

 

 

NAGRODZONE Prace Dyplomowe Magisterskie

 

 • Badanie właściwości betonów transparentnych
  Autor pracy: mgr inż. Abel BELAY
  Promotor pracy: dr inż. Julita KRASSOWSKA

 • Analiza porównawcza przepustowości i warunków ruchu istniejącego skrzyżowania z wyspą centralną oraz projektowanego w jego miejsce innowacyjnego skrzyżowania z przemieszczonym skrętem w lewo
  Autor pracy: mgr inż. Urszula GŁÓDŹ
  Promotor pracy: dr inż. Marek MOTYLEWICZ

 • Projekt konstrukcji wieloprzęsłowej płyty pomostu wiaduktu drogowego
  Autor pracy: mgr inż. Piotr WYSOCKI
  Promotor pracy: dr hab. inż. Jolanta A. PRUSIEL, prof. PB

 

 

Wyróżnione Prace Dyplomowe Magisterskie

 

 • Badania i ocena torów przejazdu i prędkości pojazdów na rondach o zmiennej liczbie pasów ruchu wokół wyspy środkowej
  Autor pracy: mgr inż. Kamila HANASIUK
  Promotor pracy: dr inż. Marek MOTYLEWICZ

 • Wariantowy projekt konstrukcji hali widowiskowo-sportowej z przekryciem powłokowym
  Autor pracy: mgr inż. Ewelina KIERSNOWSKA-SOŁTRUK
  Promotor pracy: dr inż. Mariusz GNATOWSKI

 

 

Wyróżnione Prace Dyplomowe Inżynierskie

 

 • Projekt jednorodzinnego budynku pasywnego w systemie YTONG
  Autor pracy: inż. Patrycja KAWIECKA
  Promotor pracy: dr inż. Krzysztof FALKOWSKI

 

 

 

Gratulujemy Laureatom Konkursu

 

 

 

 

Dziękujemy Partnerom i Sponsorom
oraz Patronom medialnym

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNER SREBRNY:

 

 

SPONSORZY:

 

 

PATRONAT MEDIALNY:

 

 

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Oddział w Białymstoku

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2, pok.204

15-950 Białystok

 

NIP: 542-10-00-738, REGON: 050005056

 

Deklaracja Członkowska (pdf)

 

tel./fax: +48 85 742 04 81

tel. kom. +48/ 881 966 223

e-mail: pzitb@bialystok.enot.pl