Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

 


PZITB

Oddział w Białymstoku

 
Menu główne
:: Strona główna
:: O nas
:: Działalność
:: Galeria
:: Artykuły
:: Linki
:: Kontakt
:: Archiwum

Konkurs PZITB
Budowa Roku 2008 w
Regionie Północno-Wschodnim

: Zaproszenie

: O konkursie

: Skład sądu konkursowego

: Galeria obiektów

: Zdjęcia z uroczystości


Budowa Roku 2007
w
Regionie Północno-Wschodnim

: Zaproszenie

: O konkursie

: Skład sądu konkursowego

: Galeria obiektów

: Zdjęcia z uroczystości

 

Budowa Roku 2006 w
Regionie Północno-Wschodnim

: Folder

: O konkursie

: Skład sądu konkursowego

: Galeria obiektów

: Zdjęcia z uroczystości

 

Budowa Roku 2005 w
Regionie Północno-Wschodnim

: O konkursie

: Skład sądu konkursowego

: Galeria obiektów

: Zdjęcia z uroczystości


Budowa Roku 2005 w Regionie Północno-Wschodnim

 

 

Konkurs PZITB

Budowa Roku 2005
w Regionie Północno-Wschodnim

 

 


Galeria nagrodzonych obiektów

 

Zdjęcia z uroczystości

 

Skład sądu konkursowego

 

 

 

ORGANIZATORZY KONKURSU:

 

Zarząd Oddziału PZITB  w Białymstoku
Podlaski Urząd Wojewódzki
Urząd Miejski w Białymstoku
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego  
Okręgowa Inspekcja Pracy
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego  

Politechnika Białostocka
 

 

SPONSOR GENERALNY:

 

 

PERI Polska Sp. z o.o.
ul. Stołeczna 62
05-860 Płochocin
tel.:(22) 72 17 400
fax:(22) 72 17 401
info@peri.pl.pl
www.peri.pl.pl

 

 

SPONSOR:

 

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Płocka 5a
01-231 Warszawa
www.wolterskluwer.pl

 


PATRONAT MEDIALNY:

 

Miesięcznik "Przegląd Budowlany"
TVP3 Oddział w Białymstoku
Kurier Poranny
Gazeta Współczesna
Polskie Radio Białystok

 

 

CEL KONKURSU:

Celem Konkursu było wyłonienie obiektów budowlanych,
na których osiągnięto wyróżniające się wyniki realizacyjne.
Konkurs stanowi promocję Wykonawców, Inwestorów i Projektantów.

 

 

Szanowni Państwo,

 

Po raz dwunasty odbyła się uroczystość wręczenia nagrody Budowa Roku w Regionie Północno-Wschodnim w Konkursie organizowanym przez Polski Związek Inżynierów
i Techników Budownictwa -  Oddział w Białymstoku.

     Nagroda ta wrosła już w tradycję corocznej oceny najlepszych obiektów budowlanych,
stała się przedmiotem cennej rywalizacji wielu przedsiębiorstw i wyrazem najwyższego uznania dla wysokiej jakości budownictwa w naszym Regionie.

     Zrealizowany obiekt budowlany jest syntezą talentu i współdziałania jego wykonawców, projektantów - architektów, konstruktorów i instalatorów różnych branż oraz sprawności
służb inwestycyjnych. Jest też miarą palety nowoczesnych materiałów, jakimi dysponuje współcześnie nasz rynek budowlany.
Imponujący jest zakres tematyczny, jakiemu dziś, po 12 latach od chwili zaistnienia, podlegają zgłoszone i nagrodzone budowle.

   Myślę, iż nie ma lepszej formy solidarnego działania środowiska budowlanego niż kontynuowanie tradycji nagradzania najlepszych. Dlatego z poczuciem dumy, szacunku i uznania składam gratulacje Laureatom, niezależnie od rodzaju uzyskanej nagrody, gdyż zdaję sobie sprawę, że w tak wielorakich i zróżnicowanych zadaniach, ranking nawet najbardziej obiektywny może być niezmiernie trudny. Tym bardziej więc należy się podziękowanie tym wszystkim, którzy swoje dokonania przedstawili do Konkursu.
   Jako przewodnicząca głównego Organizatora - Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa - Oddziału w Białymstoku pragnę podziękować wszystkim Współorganizatorom, którzy poparli życzliwością naszą inicjatywę, jak też uznali rosnący autorytet naszego Konkursu  jako istotnego dla oceny jakości budownictwa w naszym Regionie.
      Podziękowania i słowa uznania należą się Sądowi Konkursowemu za profesjonalizm
i rzetelność w trudnej pracy przy wielokryterialnej ocenie zgłoszonych obiektów.

Serdecznie dziękuję Sponsorom, w szczególności Firmie PERI Polska za wsparcie finansowe naszych działań przy organizacji Konkursu.

 

                                                                      Z wyrazami szczerego szacunku
                                                                      Mgr inż. Nina Szklennik
PRZEWODNICZĄCA ODDZIAŁU
POLSKIEGO ZWIĄZKU INŻYNIERÓW
I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA W BIAŁYMSTOKU

 

 

 

Komisja Sądu Konkursowego po przeprowadzeniu wizji lokalnych
obiektów zgłoszonych do Konkursu oraz po dokonaniu oceny zrealizowanych obiektów budowlanych w oparciu o uzgodnione w dniu 22.03.2006r. kryteria postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:     
   
 

      1.   Grupa I     - Budownictwo mieszkaniowe i wielorodzinne:

 1. Srebrną statuetkę PPUH "KOMBINATOWI BUDOWLANEMU" Sp. z o.o. 
  za realizację zespołu mieszkaniowo - usługowego przy ulicy Zachodniej
  w Białymstoku;
 2. Brązową statuetkę Przedsiębiorstwu PRIBO - EPB w Ełku
  za realizację budynku mieszkalno - usługowego 33 "C", "B" i "D"
  przy ulicy Jana Pawła II 24 w Ełku;

                  oraz równoległe wyróżnienia:

 1. Przedsiębiorstwu Budowlanemu "JAZ - BUD ST" Sp. z o.o. z Białegostoku
  za budynek mieszkalny wielorodzinny z garażami przy ulicy Oliwkowej 5 "F"
  w Białymstoku;
 2. Przedsiębiorstwu produkcyjno - usługowemu "MARK - BUD"
  za realizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami
  przy ulicy Wiejskiej 67 w Białymstoku.

      2.  Grupa III i IV   - Budownictwo przemysłowe (produkcyjno - rolnicze itp.)
oraz budownictwo inżynieryjne:

 1. Brązową statuetkę Wielobranżowemu Przedsiębiorstwu Remontowo Budowlanemu "ANATEX" za realizację budynku produkcyjno - biurowego "Promotech" Sp.  z o.o. w Białymstoku przy ulicy Elewatorskiej 23/1

       3.  Grupa V i VI   - Obiekty użyteczności publicznej (nauki, kultury) oraz obiekty sportowe  i rekreacyjne:

 1. Złote statuetki przyznano:
 2. P.B. "JAZ - BUD ST" Sp. z o.o. za realizację krytej pływalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Mońkach przy ulicy Tysiąclecia 15 "B";
 3. "HB PROJEKT" Sp. z o.o. za realizację i przebieg procesu inwestycyjnego
  budynku hotelowego w zabudowie plombowej z zapleczem gastronomicznym
  i konferencyjnym w Białymstoku przy ulicy Zamenhofa 25;
 4. Srebrną  statuetkę przyznano Wielobranżowemu Przedsiębiorstwu Remontowo Budowlanemu "ANATEX" za realizację Akademickiej Zwierzętarni Doświadczalnej Akademii Medycznej w Białymstoku przy ulicy Skłodowskiej 24 "A";
 5. Brązową statuetkę w tej kategorii przyznano Wielobranżowemu Przedsiębiorstwu Remontowo Budowlanemu "ANATEX" za realizację Zespołu Szkół z litewskim językiem nauczania w Sejnach.

     4.  Grupa IX      - Rozbudowa i modernizacja obiektów oraz wnętrz (w tym remonty kapitalne):

 1. Srebrną statuetkę przyznano PPUH "KOMBINATOWI BUDOWLANEMU" Sp. z o.o.
  za realizacje przebudowy i nadbudowy budynku administracyjnego MPEC
  w Białymstoku przy ulicy Warszawskiej 25;
 2. wyróżnienie przyznano Wielobranżowemu Przedsiębiorstwu Remontowo Budowlanemu "ANATEX" za realizację remontu i adaptacji pomieszczeń
  w budynku II Komisariatu Policji w Białymstoku przy ulicy Warszawskiej 65.

 

 

GRATULUJEMY LAUREATOM!

 

Copyright by Twoja.Strona | Valid HTML 4.01 & CSS szablony