Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

 


PZITB

Oddział w Białymstoku

 
Menu główne
:: Strona główna
:: O nas
:: Działalność
:: Galeria
:: Artykuły
:: Linki
:: Kontakt
:: Archiwum

Konkurs PZITB
Budowa Roku 2008 w
Regionie Północno-Wschodnim

: Zaproszenie

: O konkursie

: Skład sądu konkursowego

: Galeria obiektów

: Zdjęcia z uroczystości


Budowa Roku 2007
w
Regionie Północno-Wschodnim

: Zaproszenie

: O konkursie

: Skład sądu konkursowego

: Galeria obiektów

: Zdjęcia z uroczystości

 

Budowa Roku 2006 w
Regionie Północno-Wschodnim

: Folder

: O konkursie

: Skład sądu konkursowego

: Galeria obiektów

: Zdjęcia z uroczystości

 

Budowa Roku 2005 w
Regionie Północno-Wschodnim

: O konkursie

: Skład sądu konkursowego

: Galeria obiektów

: Zdjęcia z uroczystości


Budowa Roku 2007 w Regionie Północno-Wschodnim

 

Zarząd Oddziału PZITB w Białymstoku
Podlaski Urząd Wojewódzki
Urząd Miejski w Białymstoku
Politechnika Białostocka
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Okręgowy Inspektorat Pracy
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

zapraszają do udziału
w

Konkursie PZITB

BUDOWA ROKU 2007
w Regionie Północno-Wschodnim

 

 

SPONSOR GENERALNY

 

 

 

PATRONAT MEDIALNY

PRZEGLĄD BUDOWLANY
(miesięcznik ogólnopolski)

TVP3 Oddział BIAŁYSTOK

TV BIAŁYSTOK

POLSKIE RADIO BIAŁYSTOK

BIULETYN INFORMACYJNY
(kwartalnik Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
oraz Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów)


KURIER PORANNY

GAZETA
WYBORCZA

 

 

 

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się

23 października 2008 (czwartek)

o godzinie 15.00

w Sali Konferencyjnej NOT

przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2

w Białymstoku

 

 

 

ZAPROSZENIE

 

SKŁAD SĄDU KONKURSOWEGO

 

ZESTAWIENIE OBIEKTÓW ZGŁOSZONYCH DO KONKURSU

 

ZDJĘCIA Z UROCZYSTOŚCI

 

 

 

 

WARUNKI KONKURSU

 • CEL KONKURSU

Celem Konkursu jest wyłonienie obiektów budowlanych, na których osiągnięto wyróżniające się wyniki realizacyjne. Konkurs stanowi promocję Wykonawców, Inwestorów i Projektantów.

 • PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem Konkursu są obiekty budowlane lub procesy inwestycyjne (również modernizacyjne) wszystkich rodzajów budownictwa, których realizacja zostanie zakończona do końca marca 2008 roku.

W Konkursie wyróżnia się następujące grupy (kategorie):

 • Grupa I            Budownictwo mieszkaniowe
 • Grupa II           Budownictwo przemysłowe (produkcyjne, rolnicze, itp.)
 • Grupa III           Budownictwo inżynieryjne (np. oczyszczalnie ścieków, itp.)    
 • Grupa IV         Obiekty użyteczności publicznej (nauki, kultury, itp.)
 • Grupa V          Obiekty sportowe i rekreacyjne
 • Grupa VI         Obiekty handlowo-magazynowe i usługowe
 • Grupa VII        Obiekty zabytkowe
 • Grupa VIII       Rozbudowa   i   modernizacja  obiektów  oraz   wnętrz  
  (w  tym również remonty kapitalne)
 • Grupa IX         Innowacyjne rozwiązania konstrukcyjno-technologiczne
  w budownictwie
 • Grupa X        Obiekty  infrastruktury  komunikacyjnej  (drogi,  mosty,  wiadukty, itp.)

 

GRATULUJEMY LAUREATOM!

 

Copyright by Twoja.Strona | Valid HTML 4.01 & CSS szablony