Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

 


PZITB

Oddział w Białymstoku

 
Menu główne
:: Strona główna
:: O nas
:: Działalność
:: Galeria
:: Artykuły
:: Linki
:: Kontakt
:: Archiwum

Konkurs PZITB
Budowa Roku 2008 w
Regionie Północno-Wschodnim

: Zaproszenie

: O konkursie

: Skład sądu konkursowego

: Galeria obiektów

: Zdjęcia z uroczystości


Budowa Roku 2007
w
Regionie Północno-Wschodnim

: Zaproszenie

: O konkursie

: Skład sądu konkursowego

: Galeria obiektów

: Zdjęcia z uroczystości

 

Budowa Roku 2006 w
Regionie Północno-Wschodnim

: Folder

: O konkursie

: Skład sądu konkursowego

: Galeria obiektów

: Zdjęcia z uroczystości

 

Budowa Roku 2005 w
Regionie Północno-Wschodnim

: O konkursie

: Skład sądu konkursowego

: Galeria obiektów

: Zdjęcia z uroczystości


O nas

 

 

Białostocki Oddział PZITB

 

Białostocki Oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa powstał
w 1949 roku jako Stowarzyszenie działające na rzecz środowiska budowlanego
i budownictwa. Jesteśmy jednym z 30 Oddziałów w Polsce. Od 56 lat istnienia
cel działania Oddziału Związku pozostaje ten sam:

 • integracja środowiska inżynierów i techników budownictwa,

 • wymiana doświadczeń zawodowych,

 • podnoszenie kwalifikacji,

 • wdrażanie i promowanie nowych myśli i technologii,

 • podejmowanie inicjatyw na rzecz Białegostoku i Podlasia

 

Władze Oddziału w obecnej kadencji:

 • mgr inż. Nina Szklennik – Przewodnicząca Oddziału

 • mgr inż. Waldemar P. Orłowski – Zastępca Przewodniczącej Oddziału

 • dr inż. Jolanta Anna Prusiel – Zastępca Przewodniczącej Oddziału

 • dr inż. Agnieszka Jabłońska - Krysiewicz – Sekretarz Oddziału

 • mgr inż. Mieczysław Siry – Skarbnik Oddziału

 • dr inż. Romuald Szeląg – Członek Zarządu Oddziału, Przewodniczący Koła Zakładowego PZITB przy PB

 • mgr inż. Tomasz A. Malczyński – Członek Zarządu Oddziału,  Przewodniczący Koła Terenowego PZITB

 • mgr inż. Stanisław Skorulski – Członek Zarządu Oddziału, Przewodniczący Koła Seniorów PZITB

 • mgr inż. Krzysztof Falkowski – Członek Zarządu Oddziału

 • dr inż. Jerzy Obolewicz – Członek Zarządu Oddziału

 • inż. Ewa Łotowska – Członek Zarządu Oddziału

Zdjęcia władz oddziału>>

 

 

 

Białostocki Oddział PZITB:

 • przyznaje Rekomendacje Przedsiębiorstwom Budowlanym i Producentom Elementów Budowlanych,

 • prowadzi szkolenie BHP w budownictwie na wszystkich poziomach,

 • organizuje :
  - kursy przygotowawcze do egzaminów na uprawnienia budowlane,
  - Konkurs "Budowa Roku w regionie Północno-Wschodnim"
  - Konkurs na najlepsze prace dyplomowe absolwentów średnich szkół technicznych oraz studiów wyższych o kierunku budownictwo

 • udziela porad w zakresie technologiczno - budowlanym,

 • jest wydawcą i dystrybutorem wydawnictw:
  - BHP na stanowisku roboczym. Książka przeznaczona jest do szkolenia pracowników budowlanych.
  - Album pt.: Białystok . . . to co na gruzach powstało. Przedstawione są w nim zniszczenia wojenne i zbudowane na tych miejscach nowe obiekty.
  Autorami albumu są Danuta i Czesław Dawdo, nasi członkowie.
  Album znajduje się w sprzedaży w białostockich księgarniach.

 

Historia Białostockiego Oddziału PZITB

        Oddział PZITB w Białymstoku został powołany w listopadzie 1949 r. W działalności swej korzystał z doświadczeń Polskiego Związku Inżynierów Budownictwa powstałego w 1934 r. Pierwszym Przewodniczącym Oddziału PZITB był mgr inż. arch. Lesław Jaron.
Zarząd oddziału musiał początkowo pokonać wiele trudów organizacyjnych, kadrowych i finansowych. Brakowało obiektu, gdzie można było organizować zebrania, dyskusje i sympozja. Zarząd ddziału włączył się czynnie do utworzenia Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej jako pierwszej wyższej uczelni w Białymstoku.
        W następnych latach wzrastała systematycznie ilość członków nowego związku, osiągając w 1978 roku - 1563 osób. W kolejnych latach nastąpiło zmniejszenie, do 150 w chwili obecnej, przy ilości 4 kół: Koła przy Politechnice Białostockiej, Koła Terenowego, Koła Seniorów i Koła Młodych.
        Kolejnymi przewodniczącymi byli: Edward Łysiak, Konstanty Gawryluk, Borys Bibiłło, Mieczysław Grzybowski, Rajmund Małyszko, Tadeusz Miller, Romuald Kosiński, Wiesław Ostrowski, Jan Wojtowicz, Stanisław Glinicki, Ryszard Dobrowolski, Czesław Dawdo, Zygmunt Milewski, i obecnie Nina Szklennik.
        Przy Oddziale działa Komisja Nauki, której przez 9 lat przewodniczył Stanisław Glinicki, kolejnymi przewodniczącymi byli: prof. Czesław Bramski, prof. Ryszard Ciołek, prof. Mikołaj Syczewski, obecnie przewodniczącą jest dr inż. Walentyna Karpow.
Od 1949 roku, uczyniono bardzo wiele dla integracji środowiska technicznego
w budownictwie, szczególnie w pierwszych latach odbudowy zrujnowanego w ponad 80% przez wojnę miasta Białegostoku i całego województwa.
        Obecnie jesteśmy jednym z 31 oddziałów PZITB w Kraju. Stowarzyszenie nasze nadal organizuje kursy i seminaria, które przyczyniają się do pogłębiania wiedzy zawodowej wśród kadry technicznej budownictwa.

 

 

Jubileusze Białostockiego Oddziału PZITB w 2009 roku >>

 

Copyright by Twoja.Strona | Valid HTML 4.01 & CSS szablony