Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

 


PZITB

Oddział w Białymstoku

 
Menu główne
:: Strona główna
:: O nas
:: Działalność
:: Galeria
:: Artykuły
:: Linki
:: Kontakt
:: Archiwum

Konkurs PZITB
Budowa Roku 2008 w
Regionie Północno-Wschodnim

: Zaproszenie

: O konkursie

: Skład sądu konkursowego

: Galeria obiektów

: Zdjęcia z uroczystości


Budowa Roku 2007
w
Regionie Północno-Wschodnim

: Zaproszenie

: O konkursie

: Skład sądu konkursowego

: Galeria obiektów

: Zdjęcia z uroczystości

 

Budowa Roku 2006 w
Regionie Północno-Wschodnim

: Folder

: O konkursie

: Skład sądu konkursowego

: Galeria obiektów

: Zdjęcia z uroczystości

 

Budowa Roku 2005 w
Regionie Północno-Wschodnim

: O konkursie

: Skład sądu konkursowego

: Galeria obiektów

: Zdjęcia z uroczystości


Konferencja naukowo-techniczna, 9-12 października 2011

 

 

 

KONFERENCJA NAUKOWO - TECHNICZNA

INŻYNIERIA PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH

oraz

 13th GERMAN – LITHUANIAN – POLISH COLLOQUIUM

 

Białystok - Augustów - Wilno, 09-12 października 2011

 

 

 

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

Konferencja Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych organizowana w 2011 roku przez Zakład Inżynierii Procesów Budowlanych WBiIŚ PB włącza się swym charakterem i tematyką w tradycję konferencji Jednostek Jednoimiennych, zapoczątkowanych przez Profesora Aleksandra Dyżewskiego. Jednocześnie wpisuje się w harmonogram obchodów Jubileuszu 60-lecia Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej.

  

TEMATYKA KONFERENCJI

 • Przygotowanie przedsięwzięć budowlanych.

 • Materiały budowlane.

 • Nowoczesne technologie robót budowlanych.

 • Zarządzanie procesem budowlanym.

 • Inżynieria kosztów w procesie budowlanym.

 • Eksploatacja obiektów budowlanych i ekologia
  w budownictwie.

 • Planowanie przestrzenne jako czynnik warunkujący przygotowanie przedsięwzięć budowlanych

 • Modernizacja, rekonstrukcja, naprawy i remonty obiektów budowlanych

 • Nowoczesne maszyny i urządzenia oraz robotyka
  w budownictwie

 • Zarządzanie przez jakość i systemy zapewnienia jakości

 • Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia
  w budownictwie

  

 Celem Konferencji jest prezentacja osiągnięć naukowych, wymiana poglądów, doświadczeń i efektów praktycznych, łączących się z powyższą tematyką. W Konferencji wezmą udział pracownicy wyższych uczelni z kraju i zagranicy, instytutów naukowych, projektanci, wykonawcy robót budow-lanych, producenci materiałów i wyrobów budowlanych.

 

 

 

PATRONAT HONOROWY

 

JEGO MAGNIFICENCJA REKTOR

POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

prof. zw. dr hab. inż. TADEUSZ CITKO

 

SEKCJA INŻYNIERII PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH KOMITETU INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ PAN

Przewodniczący

prof. zw. dr hab. inż. OLEG KAPLIŃSKI, dr h. c.


PRZEWODNICZĄCY KOMITETU NAUKI
POLSKIEGO ZWIĄZKU INŻYNIERÓW
I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA

prof. zw. dr hab. inż. Andrzej ŁAPKO

 

PODLASKA OKRĘGOWA

IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Przewodniczący Rady

prof. dr hab. inż. CZESŁAW MIEDZIAŁOWSKI 

ORGANIZATORZY KONFERENCJI

 

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA

I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

Dziekan

prof. dr hab. inż. JÓZEFA WIATER

 

ZAKŁAD INŻYNIERII PROCESÓW BUDOWLANYCH

WBiIŚ PB

Kierownik

dr hab. inż. ZYGMUNT ORŁOWSKI, prof. PB

 

POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU

Przewodnicząca

mgr inż. NINA SZKLENNIK

 


 

KOMITET ORGANIZACYJNY

 

Przewodnicząca

mgr inż. Nina SZKLENNIK

 

Członkowie

dr inż. Henryk JAROS

dr inż. Dorota MAŁASZKIEWICZ

dr inż. Jerzy OBOLEWICZ

mgr inż. Marcin ORŁOWSKI

dr inż. Edyta PAWLUCZUK

mgr inż. Paweł SZKLENNIK - doktorant WBiIŚ PB

 

 

 

KOMITET NAUKOWY

 

Przewodniczący

dr hab. inż. Zygmunt ORŁOWSKI, prof. PB

e-mail: z.orlowski@pb.edu.pl


Z-ca Przewodniczącego

prof. zw. dr hab. inż. Oleg KAPLIŃSKI, dr h. c.

 

Sekretarz

dr hab. Edwin KOŹNIEWSKI

e-mail: e.kozniewski@pb.edu.pl

 

Członkowie
prof. dr hab. inż. Józefa WIATER

   - Dziekan WBiIŚ

prof. dr hab. inż. Romualdas GINEVICIUS

   - Rektor VGTU, Wilno (Litwa)

prof. dr hab. inż.

Edmundas K. ZAVADSKAS, dr h. c.

   - Vice-Rektor VGTU, Wilno (Litwa)

prof. dr hab. inż. Kazimierz CIESZYŃSKI

prof. zw. dr inż. Kazimierz CZAPLIŃSKI

prof. dr hab. inż. Tadeusz KASPROWICZ

dr hab. inż. Andrzej KOSECKI, prof. PK

prof. dr hab. inż. Zdzisław KOWALCZYK

dr hab. inż. Ewa MARCINKOWSKA, prof. PWr

dr hab. inż. Roman MARCINKOWSKI, prof. PW

prof. dr hab. inż. Czesław MIEDZIAŁOWSKI

dr hab. inż. Anna SOBOTKA, prof. AGH

prof. zw. dr hab. inż. Janusz SZWABOWSKI

prof. dr hab. inż. arch. Witold WERNER

 

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 

Konferencja odbędzie się w Augustowie w dniach
9 - 12 października 2011 r. Uczestnicy będą zakwaterowani w Hotelu Warszawa
,
www.hotelwarszawa.pl

 

W programie konferencji przewidziany jest jednodniowy wyjazd do Wilna – wizyta w Uniwersytecie Technicznym im. Gedymina oraz zwiedzanie zabytków miasta.

Koszty uczestnictwa w Konferencji (zakwaterowanie, wyżywienie, materiały konferencyjne, uroczysta kolacja, imprezy artystyczne i towarzyszące, m.in. rejs statkiem
do Doliny Rospudy i Kanałem Augustowskim (zabytek budownictwa wodnego), wyjazd do Wilna, itp.) wynoszą:

·     autorzy referatów oraz pozostali uczestnicy konferencji - 1100,00 zł (brutto)

·     osoby towarzyszące - 800,00 zł (brutto)

 

Organizatorzy nie pokrywają kosztów delegacji.

 

 

TERMINY ORGANIZACYJNE

 

Nadesłanie kart zgłoszenia uczestnictwa
i zgłoszenie referatu -
10.02.2011

 

Wstępna kwalifikacja referatów na podstawie
streszczeń, powiadomienie autorów
i przesłanie komunikatu nr 2 -
31.03.2011
 

Przesłanie pełnych tekstów zakwalifikowanych
wstępnie referatów
- 30.04.2011
 

Ostateczna kwalifikacja referatów
i powiadomienie autorów
- 31.05.2011

 

Termin uiszczenia opłaty konferencyjnej - 30.06.2011

 

Przesłanie potwierdzeń uczestnictwa
i programu Konferencji
- 15.09.2011

 

 

 

Wytyczne wymagań edytorskich są dostępne na stronie www.biswbis.pb.edu.pl

 

 

 

Zakwalifikowane referaty będą opublikowane w czasopiśmie: Budownictwo
i Inżynieria Środowiska / Civil and Environmental Engineering
(
2 pkt. MNiSW). Wybrane referaty zostaną przedstawione do opublikowania
w Journal of Civil Engineering and Management, czasopiśmie znajdującym się na liście filadelfijskiej.

 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY – dane kontaktowe

 

 

Politechnika Białostocka

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Zakład Inżynierii Procesów Budowlanych

ul. Wiejska 45 E, 15-351 Białystok

fax: +48/85 746 95 59

tel. +48/606 263 644 lub

      +48/602 739 444 (przewodnicząca)

e-mail: n.szklennik@pb.edu.pl

 

SEKRETARIAT

dr inż. Edyta PAWLUCZUK,

tel. +48/85 746 96 19, e-mail: e.pawluczuk@pb.edu.pl

mgr inż. Marcin ORŁOWSKI,

tel. +48/85 746 96 92, e-mail: m.orlowski@pb.edu.pl

 

BIURO KONFERENCJI

POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU
15-950 BIAŁYSTOK
ul. Marii SKŁOD
OWSKIEJ - CURIE 2
tel. +48 85 742 04 81
tel./fax: +48 85 742 60 52

e-mail:
pzitb@notbial.com.pl

 

 Pani Elżbieta DOLIŃSKA

 Pan Piotr SZKLENNIK

 

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY FIRMY
DO SPONSOROWANIA
NASZEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA!

 

Organizatorzy Konferencji oferują powierzchnie i przestrzenie ekspozycyjne
dla działań marketingowych Firm na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska PB (ekspozycje długotrwałe) oraz w Augustowie (ekspozycje w czasie trwania konferencji).
Ponadto istnieje możliwość zorganizowania sesji promocyjnych Firm,
które zostaną uwzględnione w programie Konferencji

 

 


 

 

PLIKI DO POBRANIA

 

PROGRAM KONFERENCJI (05.10.2011)

 

Program ramowy konferencji

 

Komunikat nr 1 - informacja o konferencji

 

Zgłoszenie w formacie PDF

 

Zgłoszenie w formacie MS Word

 

Numer konta bankowego konferencji

 

 

 

Copyright by Twoja.Strona | Valid HTML 4.01 & CSS szablony