Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w Białymstoku

DZIAŁALNOŚĆ
Konferencje szkoleniowe

 

Konferencje Szkoleniowe „Nowoczesne Technologie w Budownictwie – Wyzwania XXI Wieku"

V Konferencja: 28 listopada 2018 r.

IV Konferencja: 29 listopada 2017 r.

III Konferencja: 26 kwietnia 2017 r.

II Konferencja: 23 listopada 2016 r.

I Konferencja: 22 października 2015 r.

 


 

Konferencja Szkoleniowa ZABEZPIECZENIE USTROJÓW ŻELBETOWYCH PRZED OBCIĄŻENIAMI WYJĄTKOWYMI

 

 

W październiku 2012 r. odbyła się konferencja na temat projektowania żelbetowych konstrukcji szkieletowych i ścianowych z uwagi na awaryjne obciążenia wyjątkowe w nawiązaniu do Eurokodów wraz z zagadnieniami z tym związanymi. Konferencja adresowana była do inżynierów budownictwa i projektantów konstrukcji, architektów, a także studentów kierunków: Budownictwo oraz Architektura.

 

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na temat konferencji.

 

 

Przygotowanie merytoryczne i prowadzenie konferencji:

 

prof. dr hab. inż. Włodzimierz STAROSOLSKI,

Politechnika Śląska

 

Sponsor Główny:

CENTRUM PROMOCJI JAKOŚCI STALI oraz CONSTRUSOFT, KOELNER, HYDROSTOP, KONBET,

 

Współpraca:

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej,

Komisja Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Białymstoku,

Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 

Termin i miejsce warsztatów: 11 października 2012 r. (czwartek),

Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

ul. Wiejska 45 E, Białystok

 

Program warsztatów obejmował zasady i metody konstrukcyjne zabezpieczenia żelbetowych ustrojów budowlanych szkieletowych i ścianowych przed skutkami obciążeń wyjątkowych głównie w świetle Eurokodu 2 (PN-EN-1992-1-1) oraz Eurokodu 1 (PN-EN 1991-1-7).

 

Omówione zostały:

1. Obciążenia wyjątkowe: uderzenia, eksplozje wewnętrzne, defekty.

2. Ogólne zasady zabezpieczenia budowli przed skutkami obciążeń wyjątkowych - niezawodność obiektu budowlanego.

3. Zachowanie się materiałów w czasie i po działaniu obciążeń wyjątkowych.

4. Elementy konstrukcyjnych zabezpieczeń budynków przed oddziaływaniami wyjątkowymi w świetle przepisów normowych (stężenia poziome w konstrukcjach ramowych i ścianowych, stężenia pionowe, elementy kluczowe).

5. Ustroje wtórne jako elementy przejmujące obciążenia:

5.1. Konstrukcje szkieletowe prętowe, w tym: zabezpieczenie z uwzględnieniem pracy giętnej elementów, zabezpieczenie strefy przypodporowej oraz zabezpieczenie cięgnowe w przypadku utraty słupa wewnętrznego, słupa krawędziowego względnie słupa narożnego.

5.2. Konstrukcje płytowo - słupowe, w tym: zabezpieczenie strefy przypodporowej oraz zabezpieczenie w przypadku utraty jednego ze słupów.

5.3. Konstrukcje ścianowe, w tym w przypadku utraty zarówno wewnętrznego, jak i skrajnego odcinka ściany.

6. Zasady kształtowania wieńców.

 

Udział w konferencji był bezpłatny.

 

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Oddział w Białymstoku

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2, pok.204

15-950 Białystok

 

NIP: 542-10-00-738, REGON: 050005056

 

Deklaracja Członkowska (pdf)

 

tel./fax: +48 85 742 04 81

tel. kom. +48/ 881 966 223

e-mail: pzitb@bialystok.enot.pl