Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w Białymstoku

DZIAŁALNOŚĆ
Kursy

 

Kurs przygotowawczy do egzaminu na uprawnienia budowlane

 

Kurs przygotowawczy do egzaminu na uprawnienia budowlane jest organizowany corocznie w dwóch edycjach: wiosennej i jesiennej. Program kursu obejmuje 74 godziny wykładowe o tematyce:

 • zakres i forma projektu budowlanego,
 • zagospodarowanie przestrzenne,
 • dozór techniczny,
 • BHP w budownictwie,
 • ochrona środowiska,
 • ochrona zabytków,
 • prawo pracy,
 • instalacje elektryczne,
 • instalacje sanitarne,
 • samorząd zawodowy,
 • stosowanie norm budowlanych,
 • ochrona p. poż.,
 • drogi mosty, przepusty,
 • przepisy geodezyjne,
 • ogólne zasady postępowania kwalifikacyjnego na uprawnienia budowlane,
 • warunki techniczne budowy,
 • kodeks postępowania administracyjnego,
 • kodeks cywilny, prawa autorskie,
 • prawo wodne,
 • prawo budowlane,
 • ustawa o wyrobach budowlanych.

 

Zajęcia odbywają się w weekendy (soboty i niedziele). Koszt kursu wynosi 1.300,00 zł. Cena obejmuje osiem dni wykładowych, materiały szkoleniowe, przykładowe pytania testowe, akty prawne, catering (kawa, herbata, ciastka).

 

Zgłoszenia uczestnictwa w kursach są przyjmowane w Biurze Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Białymstoku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2, pok. 204.

 

Zgłoszeń można dokonywać również telefonicznie pod numerem telefonu: 881 966 223,

ewentualnie drogą elektroniczną na adres: pzitb@bialystok.enot.pl

 

 

Kursy przygotowawcze do egzaminu na uprawnienia budowlane zorganizowane przez Białostocki Oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa:

 

Edycja 2022

23 kwietnia – 22 maja

 

Edycja 2021

8 maja – 23 maja

23 października – 14 listopada

 

Edycja 2020

1 sierpnia – 28 sierpnia

 

Edycja 2019

6 kwietnia – 12 maja

26 października – 17 listopada

 

Edycja 2018

14 kwietnia – 13 maja

 

Edycja 2017

8 kwietnia – 14 maja

14 października – 5 listopada

 

Edycja 2016

16 kwietnia - 14 maja

15 października – 6 listopada

 

Edycja 2015

25 marca - 10 maja

17 października - 14 listopada

 

Edycja 2014

12 kwietnia - 11 maja

18 października - 16 listopada

 

Edycja 2013

13 kwietnia - 12 maja

19 października - 17 listopada

 

Edycja 2012

21 kwietnia - 20 maja

20 października - 18 listopada

 

Edycja 2011

2 kwietnia - 8 maja

22 października - 20 listopada

 

Edycja 2010

27 marca - 9 maja

2 października - 7 listopada

 

Edycja 2009

21 marca - 10 maja

4 października - 7 listopada

 

Edycja 2008

19 marca - 11 maja

11 października - 16 listopada

 

Edycja 2007

14 kwietnia - 26 maja

13 października - 25 listopada

 

Edycja 2006

7 kwietnia - 27 maja

14 października - 25 listopada

 

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Oddział w Białymstoku

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2, pok.204

15-950 Białystok

 

NIP: 542-10-00-738, REGON: 050005056

 

Deklaracja Członkowska (pdf)

 

tel./fax: +48 85 742 04 81

tel. kom. +48/ 881 966 223

e-mail: pzitb@bialystok.enot.pl