Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w Białymstoku

DZIAŁALNOŚĆ
Konkurs PZITB na najlepsze prace dyplomowe

 

Konkurs „Najlepsze Prace Dyplomowe Absolwentów Studiów Wyższych Kierunku Budownictwo”

 

Edycja 2023 (rok akademicki 2020/2021 i 2021/2022) 15 listopada 2023
Edycja 2021 (rok akademicki 2018/2019 i 2019/2020) 26 października 2021
Edycja 2019 (rok akademicki 2017/2018) 24 października 2019
Edycja 2018 (rok akademicki 2016/2017) 23 listopada 2018
Edycja 2017 (rok akademicki 2015/2016) 25 października 2017
Edycja 2016 (rok akademicki 2014/2015) 18 listopada 2016
Edycja 2015 (rok akademicki 2013/2014) 23 października 2015
Edycja 2014 (rok akademicki 2012/2013) 23 października 2015
Edycja 2013 (rok akademicki 2011/2012) 17 października 2013
Edycja 2012 17 października 2013
Edycja 2011 8 marca 2012
Edycja 2010 17 marca 2011
Edycja 2009 4 marca 2010
Edycja 2008 19 lutego 2009
Edycja 2007 14 grudnia 2007
Edycja 2006 19 grudnia 2006
Edycja 2005 15 grudnia 2005

 

 

Dokumenty do pobrania:

Aktualizacja: luty 2024

 

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Oddział w Białymstoku

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2, pok.204

15-950 Białystok

 

NIP: 542-10-00-738, REGON: 050005056

 

Deklaracja Członkowska (pdf)

 

tel./fax: +48 85 742 04 81

tel. kom. +48/ 881 966 223

e-mail: pzitb@bialystok.enot.pl