Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w Białymstoku

O NAS
Historia

Oddział PZITB w Białymstoku został powołany w listopadzie 1949 r. W działalności swej korzystał z doświadczeń Polskiego Związku Inżynierów Budownictwa powstałego w 1934 r. Pierwszym Przewodniczącym Oddziału PZITB był mgr inż. arch. Lesław Jaron. Zarząd oddziału musiał początkowo pokonać wiele trudów organizacyjnych, kadrowych i finansowych. Brakowało obiektu, gdzie można było organizować zebrania, dyskusje i sympozja. Zarząd ddziału włączył się czynnie do utworzenia Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej jako pierwszej wyższej uczelni w Białymstoku.

 

W następnych latach wzrastała systematycznie ilość członków nowego związku, osiągając w 1978 roku - 1563 osób. W kolejnych latach nastąpiło zmniejszenie, do 110 w chwili obecnej, przy ilości 3 kół: Koła Zakładowego przy Politechnice Białostockiej, Koła Terenowego i Koła Seniorów.

 

Kolejnymi przewodniczącymi byli: Edward Łysiak, Konstanty Gawryluk, Borys Bibiłło, Mieczysław Grzybowski, Rajmund Małyszko, Tadeusz Miller, Romuald Kosiński, Wiesław Ostrowski, Jan Wojtowicz, Stanisław Glinicki, Ryszard Dobrowolski, Czesław Dawdo, Zygmunt Milewski, Nina Szklennik i obecnie Waldemar Orłowski.

 

Przy Oddziale działa Komisja Nauki, której przez 9 lat przewodniczył Stanisław Glinicki, kolejnymi przewodniczącymi byli: prof. Czesław Bramski, prof. Ryszard Ciołek, prof. Mikołaj Syczewski, dr inż. Walentyna Karpow, obecnie przewodniczącą jest dr inż. Barbara Sadowska - Buraczewska. Od 1949 roku, uczyniono bardzo wiele dla integracji środowiska technicznego w budownictwie, szczególnie w pierwszych latach odbudowy zrujnowanego w ponad 80% przez wojnę miasta Białegostoku i całego województwa.

 

Obecnie jesteśmy jednym z 31 oddziałów PZITB w Kraju. Stowarzyszenie nasze nadal organizuje kursy i seminaria, które przyczyniają się do pogłębiania wiedzy zawodowej wśród kadry technicznej budownictwa.

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Oddział w Białymstoku

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2, pok.204

15-950 Białystok

 

NIP: 542-10-00-738, REGON: 050005056

 

Deklaracja Członkowska (pdf)

 

tel./fax: +48 85 742 04 81

tel. kom. +48/ 881 966 223

e-mail: pzitb@bialystok.enot.pl